Hlavní informace

psychiatricke-minimum
Psychiatrické minimum

Lektor: MUDr. Magdalena Ryšánková

Délka kurzu: Třídenní kurz (20 hodin)

 

Pro koho je kurz určen: Pro osoby nající v péči klienty s poruchami autistického spektra nebo mentální retardací, zaměstnance pobytových služeb, ústavů sociální péče apod.

Třídenní kurz, během kterého si frekventanti přístupnou formou přiblíží základní znalosti z obecné a speciální psychiatrie i farmakoterapie v psychiatrii. Maximální počet účastníků je 15. Ke snadnějšímu osvojení nových informací je využita kombinace teoretické průpravy a mnoha konkrétních příkladů z praxe. Cílem kurzu je získání nových znalostí i dovedností, které bude možné využít v profesním životě posluchačů při přímé práci s klienty s duševní poruchou. 

Program:

1. den
Význam znalostí základů psychiatrie pro posluchače a jejich praktické uplatnění. Úskalí psychodiagnostiky u klientů s mentálním postižením.
Popis vybraných duševních poruch, jejich základní charakteristiky a průběh u běžné populace, případná specifika u osob s mentální retardací. Doplnění kazuistikami, příklady z praxe.

2. den
Psychopatologie (základy obecné psychiatrie), tj. poruchy vědomí, vnímání, myšlení, pozornosti, atd. Jejich výskyt u konkrétních duševních poruch.
Konkrétní možnosti posluchačů zapojit se do diagnostického procesu: osvojování si dovedností při pozorování klientů a při objektivním popisu jednotlivých symptomů, psychického stavu či projevů chování klientů.
Vybrané aspekty komunikace s psychicky nemocným klientem.

3. den 
Základy farmakoterapie duševních poruch.
Jednotlivé skupiny léčiv užívaných v psychiatrii, jejich indikace, nežádoucí účinky.

Kurz je akreditován MPSV ČR.
 
Cena: od 25.000,- Kč*
 
Pro více informací a objednání kurzu kontaktujte Renatu Němcovou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 774 723 117).
*Výsledná cena bude zpracována na základě konkrétního požadavku.
 
Ze zpětných hodnocení:
"Kurz zahrnul různé oblasti psychiatrie, které jsou podle mě ty nejdůležitější a nejčastější."
"S kurzem jsem byla spokojená, ukázky byly zajímavé."
"Paní lektorka na mě působila jako velký profesionál a úžasný člověk. Lidský přístup ke klientům, znalost problematiky."