Hlavní informace

jak-rozeznat-autismus-modul-2-osoby-od-6-let-veku-dobre-recove-schopnosti-bez-poruch-intelektu
Jak rozeznat autismus - Modul 2: osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruch intelektu

Lektor: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Délka kurzu: Dvoudenní kurz (12 hodin)

 

Pro koho je kurz určen: Kurz je velmi prakticky zaměřen a je určen pro všechny, kteří se v první linii setkávají s dětmi školního věku a dospívajícími s různými vývojovými a výchovnými obtížemi, poruchami v chování, potřebují se zorientovat ve vývoji dítěte, vyloučit přítomnost vrozeného oslabení sociálního porozumění a erudovaně se k podezření na autismus vyjádřit. Vhodný je pro psychology, psychiatry, logopedy, pedagogy, poradenské a sociální pracovníky, vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, výchovné poradce, pracovníky sociální péče, náhradní rodinné péče, pracovníky středisek výchovné péče a diagnostických ústavů a zainteresované pediatry, kteří chtějí porozumět projevům autismu do větší hloubky.

Dvoudenní kurz, který může proběhnout podle vašich možností ve všední dny nebo o víkendu ve vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 15.

Poruchy autistického spektra jsou vývojové poruchy, jejichž symptomy se proměňují v čase. Vrozeně oslabené sociální, instinktivní chování nabývá s postupujícím věkem specifických podob. Na dítě působí nejen genetické vlivy, ale i výchova, školní prostředí, vrstevníci. Děti bývají vystaveny necitlivému výchovnému tlaku, který nezohledňuje jejich handicap, přidávají se poruchy chování, psychická onemocnění jako jsou úzkosti, deprese, psychotické symptomy a/nebo poruchy chování. Primární příčina často není rozeznána a děti tak nezískají přístup ani k efektivní intervenci. Neexistuje dílčí chování, které je typické pro autismus, ani chování které by automaticky vyloučilo podezření na autismus. Autismus musí být chápán nejen v rámci aktuálních projevů, ale i z hlediska předškolního vývoje.

Tento kurz je zaměřen na rozpoznání rizika přítomnosti autismu a Aspergerova syndromu u školních dětí od 6 let, u dospívajících a dospělých. Naučíme se pracovat s Posuzovací škálou CARS2 (forma vysoce funkční, která je dostupná v ČR). Naučený postup ve škálování dodá získávání informací strukturu. K dispozici budete mít i číselné výsledky. Každá škála nicméně má svá omezení a rizika, která se naučíme rozeznávat a minimalizovat tak, aby váš odborný odhad byl co nejpřesnější. Získáte přehled, jaké informace jsou důležité z předškolního věku, za co se může autismus ve školním věku maskovat, jaké jsou nejčastější přidružené obtíže. Značná část kurzu bude věnována praktickému procvičení škálování podle videoukázek a rozvahám nad kazuistikami.

Pokud si přinesete natočené vlastní video, můžeme se věnovat rozboru i vašeho dítěte. Videoukázka by měla být sestříhaná v rozsahu 20 až 30 minut, u mladších dětí s ukázkou hry a volné činnosti, u starších dětí a dospívajících jen formou rozhovoru o pocitech, zájmech, vztazích.

Podezření na autismus by nikdy nemělo vycházet jen z osobního dojmu, ale mělo by se opírat o kvalifikovaný odhad vycházející ze zkušenosti a správné interpretace výsledků testů. K těmto dovednostem vám napomůže tento kurz.

Kurz je akreditován MŠMT

Cena: od 21.000,- Kč*

Pro více informací a objednání kurzu kontaktujte Renatu Němcovou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 774 723 117).
*Výsledná cena bude zpracována na základě konkrétního požadavku.