Hlavní informace

jak-rozeznat-autismus-modul-1-predskolaci-a-osoby-s-poruchami-intelektu
Jak rozeznat autismus - Modul 1: Předškoláci a osoby s poruchami intelektu

Lektor: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Délka kurzu: Dvoudenní kurz (12 hodin)

 

Pro koho je kurz určen: Kurz je velmi prakticky zaměřen a je určen pro všechny, kteří se v první linii setkávají s dětmi s různými vývojovými obtížemi, potřebují se umět ve vývoji dítěte zorientovat a erudovaně se k nim při rozhovoru s rodiči vyjádřit. Kurz je vhodný pro psychology, dětské psychiatry, logopedy, pedagogy, poradenské a sociální pracovníky, vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, výchovné poradce, pracovníky sociální péče a náhradní rodinné péče a zainteresované pediatry, kteří chtějí porozumět projevům autismu do větší hloubky.

Dvoudenní kurz, který může proběhnout podle vašich možností ve všední dny nebo o víkendu ve vašem zařízení. Maximální počet účastníků je 15.

Autismus je porucha velmi dobře popsaná, ale špatně chápaná. Porucha sociálního instinktu a následné důsledky z ní vyplývající jsou bagatelizovány, autismus je označován za módní diagnózu.

Absolventi tohoto dvoudenního kurzu se učí rozumět, v čem spočívá deficit autismu, jak ho rozpoznat a jak definovat sociální deficit. Autismus se manifestuje velmi různým způsobem, chování se liší jak mezi jednotlivci, tak v dílčích vývojových obdobích. Tento kurz je zaměřen na rozpoznání rizika přítomnosti autismu u předškolních dětí (zhruba od 18 měsíců) a starších dětí a dospělých s mentální retardací. Účastníci se naučí pracovat s Posuzovací škálou CARS2 (forma standard), která je dostupná v ČR. Naučený postup ve škálování dodá získávání informací strukturu. K dispozici jsou i číselné výsledky. Každá škála nicméně má svá omezení a rizika, která se účastníci naučí rozeznávat a minimalizovat tak, aby jejich odborný odhad byl co nejpřesnější.

Značná část kurzu bude věnována praktickému procvičení škálování podle videoukázek a rozvahám nad kazuistikami. Zařazeny jsou i komplikovanější případy (děti s těžkým mentálním postižením, nevidomá dívka apod.). Absolventi kurzu budou schopni rozeznat i děti s Aspergerovým syndromem v předškolním věku.

Pokud si účastníci přinesou natočené vlastní video, můžeme se věnovat rozboru i zachycené osoby. Videoukázka by měla být sestříhaná,
v
rozsahu 20 až 30 minut, s ukázkou volné činnosti, chování osoby, ve kterém jsou patrné atypické projevy i jeho silnější stránky. Snímaná osoba měla být vidět nejen při samostatných činnostech, ale i v interakci s druhou osobou.

Pokud rodičům diagnostik sdělujete podezření na autismus, neměl by vycházet jen ze svého dojmu, ale svůj názor by měl opřít o odborné znalosti. Pomohou mu kvantifikované výsledky testové metody, které by měl doplnit o jejich interpretaci. Tyto dovednosti účastníkům pomůže rozvíjet právě kurz Jak rozeznat autismus, Modul 1.

Kurz je akreditován MŠMT

Cena: od 21.000,- Kč*

Pro více informací a objednání kurzu kontaktujte Renatu Němcovou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 774 723 117).
*Výsledná cena bude zpracována na základě konkrétního požadavku.