Hlavní informace

Víkendové pobyty PAS-AKTIV pro pečující osoby

logo

 

V rámci projektu „PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186“ pořádá Národní ústav pro autismus (NAUTIS) víkendové pobyty s terapeuticko-vzdělávacím programem pro pečující osoby, které žijí (mají trvalé bydliště) na území hlavního města Prahy. Pečujícími osobami nejsou výhradně rodiče, ale i další osoby, které se na péči podílejí (prarodiče, partneři rodičů apod.) a jejich počet v rámci jedné rodiny není omezen.

 

V období leden 2020 – duben 2021 proběhne 7 pobytů.

 

Ačkoli pobyty jsou cíleny na podporu pečujících osob, účastnit se jich mohou i jejich děti. Pro ně však není určen vzdělávací program s lektory NAUTIS. Program pro děti zajišťují osobní asistenti.

 

Jak pobyty probíhají

Pobyty se uskuteční v objektu Hotel U Lišky, nám. Svobody 164, Hoštka a začínají vždy v pátek odpoledne a končí v neděli po obědě. Ubytování je tedy zajištěno na dvě noci.

 

Na místo je třeba se dostavit v pátek mezi 15. a 16. Nedělní program se uskuteční v dopoledních hodinách a končí obědem. Odjet je možné kdykoli v odpoledních hodinách.

 

Doprava do Hoštky je individuální a zajišťují si ji účastníci sami. Hromadný svoz není NAUTIS organizován.

 

Vzhledem k tomu, že pobyt v rámci projektu PAS-AKTIV podporuje především pečující osoby, kteří se chtějí vzdělávat, jsou tito účastníci povinni vzdělávací program pobytu absolvovat.

 

Kapacita jednoho pobytu je 12 – 14 pečujících osob.

 

Cena pobytu

Projekt PAS-AKTIV hradí ubytování pro pečující osoby, program a péči osobních asistentů.

 

Účastníci sami hradí stravu, dále pak ubytování a stravu svých dětí, které s nimi na pobyt jedou.

 

Cena ubytování a stravy:

·       ubytování za každé dítě (do 15let) 100Kč/noc

·       ubytování za každého dospělého, který není účastníkem/pečující osobou 348Kč/noc

·       stravování: plná penze pro dospělého - 250 Kč/ osoba (oběd: polévka a hlavní jídlo, nápoj v podobě vody ve džbánech; večeře: hlavní jídlo a voda ve džbánech)

o   stravování: plná penze pro dítě – 130 Kč/dítě – poloviční porce

o   je možné volit i bezlepkovou či vegetariánskou stravu

 

Termíny pobytů a program

Celkem se uskuteční 7 pobytů s různým programem, který zajistí vždy dva z lektorů NAUTIS (např. Mgr. Roblová, Mgr. Pravdová, Mgr. Gregorová, Mgr. Bechyňová, Mgr. Semrád, PhDr. Jůn, Mgr. Jůnová, Mgr. Salamonová a další). Pobyty si kladou za cíl podpořit pečující osoby, poskytnout prostor pro sdílení jejich zkušeností a vzdělávání, nejlépe zážitkovou formou.

 

V tuto chvíli jsou naplánované pobyty v termínech:

17. – 19. 1. 2020

13. – 15. 3. 2020

17. – 19. 4. 2020

22. – 24. 5. 2020

16. – 18. 10. 2020

 

Program pobytu, podmínky

Přihlášky na jednotlivé pobyty budou zveřejňovány postupně. V tuto chvíli je možné přihlásit se na první z nich, který se uskuteční v termínu 17. – 19. 1. 2020 a je určen pro rodiče dětí 7-18 let s PAS bez poruchy intelektu. Terapeuticko-vzdělávací program povedou Mgr. Martina Roblová a Mgr. Miroslava Pravdová z terapeutického střediska NAUTIS.

 

Program pobytu

1. téma: Vývojové fáze rodičovství - krátký teoretický vhled Já, rodič X moje dítě: principy výchovy z hlediska kontroly – opatrování (péče), dozor, přesvědčování, vyjasňování > potřeby/očekávání v jednotlivých fázích; po každém vývojovém období praktické cvičení: rodič > co je můj úkol/o co se mám postarat? Dítě > co očekávám/potřebuji?

Diskuze – kde jste vy se svým dítětem? Překrývají se vám někde jednotlivé fáze? Co to s vámi dělá? Co by se to mohlo změnit? > formulace plánu změny

2. téma: Problémové chování - diskuze > Co je pro vás „problémové“ chování vašeho dítěte?

Teorie > příčiny problémového chování, funkční X nefunkční metody > terapeutický X krizový přístup, prevence problémového chování > formulace plánu změny

3. téma: Jak čelit předsudkům, se kterými se jakožto rodič dítěte s PAS setkávám? - diskuze > S jakými předsudky se nejčastěji setkáváte? Ve škole? V rodině? U kamarádů? Na veřejnosti? U odborníků?  Domeček vztahů > teorie o vztazích dle emočního prožitku. Modelové situace > nácviky reakcí v náročných situacích

4. téma: Péče o sebe - dopad diagnózy dítěte, prevence syndromu vyhoření. Vztahový čas (sourozenci, partneři, jiné sociální kontakty), zájmy, zdroje energie

 

Přihlášení na pobyt

Přihlášky na jednotlivé pobyty budou zveřejňovány postupně.

V tuto chvíli je možné přihlásit se na první z nich, který se uskuteční v termínu 17. – 19. 1. 2020 a je určen pro rodiče dětí 7-18 let s PAS bez poruchy intelektu.

 

Přihlášku naleznete zde:

https://nautis.auksys.cz/master/index.php?id=191&dotaznik=43

 

Cílem projektu PAS-AKTIV je dostatečně podpořit a vzdělat co nejvíce pečujících. Je možné, aby se pečující osoby zúčastnili více pobytů, přičemž za ideální stav považujeme účast na dvou pobytech. Z tohoto důvodu si vymiňujeme právo: při přihlašování na pobyty upřednostnit ty přihlášené, kteří se dosud nezúčastnili žádného (nebo pouze jednoho pobytu) na úkor těch, kteří se zúčastnili dvou a více pobytů. Znamená to, že účast na třech a více pobytech je umožněna pouze tehdy, nebude-li kapacita pobytu naplněna ostatními zájemci.

 

Platba

Po vyplnění závazné přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána faktura (strava za účastníky, strava a ubytování za případné další osoby). Fakturu je třeba uhradit do data její splatnosti!!

 

Storno podmínky

V případě zrušení účasti některé z přihlášených osob na pobytu méně než 30 dní před jeho konáním, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 100%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

V případě zrušení účasti více než 30 dní před konáním pobytu, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 50%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

  

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku pobytů Ing. Renatu Němcovou, Ph.D. na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo na tel.: 774 723 117.