Hlavní informace

06.05. - 06.05.
2014

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Anotace

 

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

Program

 

 9:00 – 16:00

Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS  
 • terminologie
 • triáda autistického postižení
 • způsoby chování, zájmy a aktivity
 • nespecifické rysy v chování
 • přidružené poruchy a onemocnění

 Deficity v oblasti sociálního chování žáka s PAS

 • rozdělení dle typů sociálního chování
 • potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky
 • potíže v oblasti sociálně komunikační
 • deficity v chápání a verbalizování emocí, nízká míra empatie

 Má žák s PAS znát svou diagnózu?

 • kdy je vhodné dítěte diagnózu sdělit
 • kdo diagnózu dítěti sděluje
 • je důležité sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům diagnózu integrovaného žáka
Třída jako sociální skupina
 • vztahová síť ve třídě
 • potřeby jednotlivce a skupiny
 • role a pozice žáka a učitele
 • role asistenta pedagoga

 Ovlivňování klimatu ve třídě s žákem s PAS

 • co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků
 • jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Cena kurzu

1.700,- Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Paní doktorka Čadilová má spoustu příkladů, které inspirativně dokreslují obsah přednášky. Paní doktorka je velký odborník , výborný lektor, umí témata dobře podat, je nadšený vypravěč a příjemně skromná." Sandra Štěpánková, Mikasa z.s., Ostrava.
 
"Získané znalosti využiji v pracovním i osobním životě."
"Příjemně a skvěle vedený seminář."
"Paní doktorka je prostě úžasná."
"Teorie je doplněna velkými praktickými zkušenostmi."
"Přednáška pro mě byla velkým přínosem."
"Děkuji paní Čadilové za užitečné rady."
"Děkuji za příklady z praxe, řešení konkrétních situací."
"Celých 8 hodin bylo skvělých. Tím, že mám žáka s AS, našla jsem zde spoustu informací, které nyní mohu využít."
"Otevřely se mi nové obzory. Odborné a praktické zkušenosti, podané srozumitelným způsobem."
 

 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící centrum Apla Praha - Dolanská
Ulice:
Dolanská 23
ZIP:
16100
Město:
Praha 6
Země:
Czech Republic

Description

Popis cesty:

Cesta MHD: od konečné tramvaje č. 20,26 (tram jede od metra"A" Dejvická) - Divoká Šárka. Přejdete hlavní silnici (Evropská), pak půjdete kousek doleva (směrem do centra) a před hospodou "Na Džbánu" odbočíte doprava, do ulice Přední. Pak hned první ulicí doleva, ulice Jenečská a z ní první ulicí doprava - Dolanská.

Cesta autem: z obou směrů, ze směru Ruzyně, Kladno i ze směru od centra - Dejvic, odbočíte do ulice Za Vokovickou vozovnou (ve směru od centra je to druhá ulice vlevo za benzinkou Shell, ve směru od Ruzyně je to první ulice doprava za hospodou "U Džbánu"). Hned první ulicí odbočíte doprava do ulice Jenečská a zase hned první doleva - Dolanská.

Registration