Hlavní informace

13.12. - 14.12.
2017

Jak rozeznat autismus - Modul 2: osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruch intelektu

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Kurz je zaměřen na školáky, dospívající a dospělé s dobrými řečovými schopnostmi bez poruchy intelektu.

Kurz zahrnuje užití posuzovací škály CARS2-HF, Childhood Autism Rating Scale, 2. vydání, forma vysoce funkční.

Lektorské zajištění 

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

12

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

 

Kurz je velmi prakticky zaměřen a je určen pro všechny, kteří se v první linii setkávají s dětmi školního věku a dospívajícími s různými vývojovými a výchovnými obtížemi, poruchami v chování, potřebují se zorientovat ve vývoji dítěte, vyloučit přítomnost vrozeného oslabení sociálního porozumění a erudovaně se k podezření na autismus vyjádřit. Vhodný je pro psychology, psychiatry, logopedy, pedagogy, poradenské a sociální pracovníky, vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, výchovné poradce, pracovníky sociální péče, náhradní rodinné péče, pracovníky středisek výchovné péče a diagnostických ústavů a zainteresované pediatry, kteří chtějí porozumět projevům autismu do větší hloubky.

Anotace

 

Poruchy autistického spektra jsou vývojové poruchy, jejichž symptomy se proměňují v čase. Vrozeně oslabené sociální, instinktivní chování nabývá s postupujícím věkem specifických podob. Na dítě působí nejen genetické vlivy, ale i výchova, školní prostředí, vrstevníci. Děti bývají vystaveny necitlivému výchovnému tlaku, který nezohledňuje jejich handicap, přidávají se poruchy chování, psychická onemocnění jako jsou úzkosti, deprese, psychotické symptomy a/nebo poruchy chování. Primární příčina často není rozeznána a děti tak nezískají přístup ani k efektivní intervenci. Neexistuje dílčí chování, které je typické pro autismus, ani chování které by automaticky vyloučilo podezření na autismus. Autismus musí být chápán nejen v rámci aktuálních projevů, ale i z hlediska předškolního vývoje.

Tento kurz je zaměřen na rozpoznání rizika přítomnosti autismu a Aspergerova syndromu u školních dětí od 6 let, u dospívajících a dospělých. Naučíme se pracovat s Posuzovací škálou CARS2 (forma vysoce funkční, která je dostupná v ČR). Naučený postup ve škálování dodá získávání informací strukturu. K dispozici budete mít i číselné výsledky. Každá škála nicméně má svá omezení a rizika, která se naučíme rozeznávat a minimalizovat tak, aby váš odborný odhad byl co nejpřesnější. Získáte přehled, jaké informace jsou důležité z předškolního věku, za co se může autismus ve školním věku maskovat, jaké jsou nejčastější přidružené obtíže. Značná část kurzu bude věnována praktickému procvičení škálování podle videoukázek a rozvahám nad kazuistikami.

Pokud si přinesete natočené vlastní video, můžeme se věnovat rozboru i vašeho dítěte. Videoukázka by měla být sestříhaná v rozsahu 20 až 30 minut, u mladších dětí s ukázkou hry a volné činnosti, u starších dětí a dospívajících jen formou rozhovoru o pocitech, zájmech, vztazích.

Podezření na autismus by nikdy nemělo vycházet jen z osobního dojmu, ale mělo by se opírat o kvalifikovaný odhad vycházející ze zkušenosti a správné interpretace výsledků testů. K těmto dovednostem vám napomůže tento kurz.

Program

 

 1. den 10:00 - 16:00 a 2. den 9:00 - 15:00

 - Sociálně komunikační deficit u starších dětí a dospělých s poruchou autistického spektra, jak mu rozumět a jak ho rozeznat v kontextu vývojové trajektorie.
 - Orientační rozeznání autismu od poruch chování, úzkostných poruch, ADHD a nadaného dítěte.
 - Seznámení se škálou CARS (forma vysoce funkční), administrace a vyhodnocení metody. Na co si dát pozor při škálování dílčích položek. Falešná negativita a falešná pozitivita.
 - Videoukázky spojené s praktickým škálováním. Rozbor rizik a interpretace výledků.

Cena kurzu

3.300,- Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Oceňuji propojení teorie a výuky škálování spojené s videem."
"V kurzu se naučíte vnímat a posuzovat vývojové odchylky od normy a zařazovat jednotlivá kritéria na škále." 
"Jeden z nejlepších kurzů, co jsem zatím absolvovala. Velmi přínosný pro moji praxi - kladně hodnotím zejména škálování videoukázek."
"Přednáška paní doktorky byla fundovaná, přesto lidská."
"Oceňuji zkušenosti a příjemný projev."
"Paní doktorka měla velmi profesionální a zároveň příjemný přístup, vždy nám vše ochotně vysvětlila a ujistila se, zda je nám vše jasné. Skvělá byla videa z praxe, na kterých jsme si zkoušeli hodnocení pomocí škály CARS."
"Celkově velmi hezky uspořádané, jsem velmi spokojená, ocením návazné kazuistiky."
"Celková spokojenost, praktické využití, odbornost. Těším se na další kurzy paní dr. Thorové."
"Celkově jsem velmi spokojena, ujasnila jsem si projevy PAS a jejich hodnocení, oceňuji praktické zaměření kurzu s využitím videí, srozumitelnost, výživnost, příjemný přístup lektorky. Děkuji."
"Kurz předčil mé očekávání. Oceňuji zejména praktické ukázky - videa a diskuzi nad hraničními kazuistikami." 
"Děkuji za obohacující přínos a motivaci k další činnosti v této oblasti."
"Paní doktorka je vysoce erudovaná a hlavně má praktické zkušenosti, tedy ví, o čem mluví. Moc přínosná byla praktická část kurzu a hlavně možnost diskutovat o videích. Velice přínosné bylo i video s nevidomou dívkou."

 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration