Hlavní informace

Rodina 2016

Projekt Vzdělávání rodičů dětí s PAS je zaměřen na podporu rodin s dětmi s autismem a posílení rodičovských kompetencí.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR.

Projekt trval do 31. 12. 2016.

V rámci projektu jsou realizovány následující vzdělávací aktivity:

  • Vstupní seminář pro rodiče vstupující do služeb rané péče
  • Rodičovské skupiny
  • Setkání s odborníky
  • Workshopy pro rodiče malých dětí 
  • Pobytové vzdělávací kurzy

Projekt přispívá i na vybavení půjčovny literatury a didaktických pomůcek NAUTIS.