Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Sourozenci dětí s PAS

Rodinný život s dítětem s poruchou autistického spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky. Cílem tohoto jednodenního kurzu je podpořit rodiče dětí s PAS ve výchově jejich sourozenců.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
11
Datum konání:
08. 11. 2021

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová 

Pro koho je kurz určen: pro rodiče dětí s PAS, terapeuty a další odborníky.

Cílem tohoto jednodenního kurzu je podpořit rodiče dětí s PAS ve výchově jejich sourozenců. Rodinný život s dítětem s poruchou autistického spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky, a to ze strany rodičů i společnosti. V rámci kurzu jsou prezentovány zkušenosti lektorů získané v rámci dlouhodobé spolupráce s dětmi s PAS a jejich rodinami. Společně s účastníky se lektoři zabývají problematikou sdělení diagnózy sourozencům, seznámení se specifiky, vysvětlení rozdílů apod., dále se věnují otázce postavení rodiče ve vztahu ke svým dětem, rozdělení pozornosti a řešení každodenních náročných životních situací. Velká část kurzu je věnována pocitům sourozenců dětí s PAS, je kladen důraz na to, aby tyto děti mohly vyjádřit i negativní emoce, obavy, pocity nespravedlnosti atd. V závěru kurzu jsou účastníci seznámeni s terapeutickou prací se sourozenci v rámci individuálních a skupinových sezení, kterých se sourozenci dětí s PAS účastní, sdílejí své pocity, myšlenky a zkušenosti. Kurz obsahuje praktickou i teoretickou část, je vedený především zážitkovou formou.

 

Program kurzu:

8:30 - 16:30

  • Jak a kdy seznámit sourozence s diagnózou jejich bratra/sestry. 
  • Postavení rodiče, jak spravedlivě rozdělit pozornost mezi děti.
  • Jak společně zvládat náročné situace.
  • Pocity sourozence dítěte s PAS, jak s nimi pracovat.
  • Vztahy mezi sourozenci, jak podpořit dobré vztahy mezi dítětem s PAS a jeho sourozencem.
  • Individuální a skupinové terapie pro sourozence dětí s PAS.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace