Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz pro pracovníky v sociálních službách reflektuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Cena kurzu:
10 120 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
163 hodin
Počet volných míst:
6
Datum konání:
03. 11. 2022
Koná se do:
13. 01. 2023

Využijte slevu ve výši 20% pouze při registraci do 30. září!

Nyní za zvýhodněnou cenu 10 120 Kč

 

Absolvent kurzu získá potřebné teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání profesí spojených s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Akreditace MPSV ČR  v celkovém rozsahu 163 hodin!

(16 dní teorie a 5 dní praxe)

 

Lektorské zajištění: Mgr. Laura Bechyňová, Mgr. Lenka Bittmannová, Tomáš Černý, Bc. Marek Demeter,           Mgr. Magda Freseová, Olga Görglová, Bc. Dominika Hejzlarová, Mgr. Martina Hodovalová, Mgr. Magdaléna Kosová, Bc. Jan Kouřil, Bc. Šimon Plecháček, Mgr. Kateřina Šulcová, Jana Tomšů

V případě potřeby pro vás zajistíme odbornou praxi v rozsahu 40 hodin na některém pracovišti NAUTIS. Do poznámky přihlášky je nutné uvést, že žádáte o zajištění odborné praxe z naší strany!

 

Obsah kurzu

Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

3. listopadu (9:00 - 16:00)

Sociálně právní minimum

4. listopadu (9:00 - 16:00)

Metody sociální práce

10. listopadu (9:00 - 16:00)

Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb

11. listopadu (9:00 - 15:00)

Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

24. listopadu (9:00 - 17:00)

Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace

25. listopadu (9:00 - 16:00)

Úvod do problematiky zdravotního postižení

1. - 2. prosince (9:00 - 16:00)

Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

8. prosince (9:00 - 16:00)

Základy ochrany zdraví

9. prosince (9:00 - 16:00)

Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění

5. ledna (9:00 - 16:00)

Základy výuky péče o domácnost

6. ledna (9:00 - 15:00)

Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

12. ledna (9:00 - 16:00)

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

13. ledna (9:00 - 15:00)

Krizová intervence

19. ledna (9:00 - 16:00)

Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany

20. ledna (9:00 - 17:00)

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace