Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Kurz v regionu: Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS

Získejte základní informace o možnostech využití různých typů alternativních a augmentativních forem komunikace u žáků s narušenou komunikační schopností na dvoudenním kurzu v Brně!


Cena kurzu:
4 850 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
12 hodin
Datum konání:
09. 09. 2021
Koná se do:
10. 09. 2021

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou speciální pedagogové, učitelé základních škol speciálních, vychovatelé, učitelé mateřských škol speciálních, učitelé mateřských škol integrujících žáka s PAS nebo s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením a další pedagogičtí pracovníci, kteří při rozvoji komunikačních dovedností žáků využívají metodu VOKS.

Účastníci si prohloubí základní dovednosti komunikační metody VOKS ve výchově a vzdělávání žáků s NKS. Seznámí se s konkrétními pomůckami při aplikaci metody VOKS do výuky a vzdělávání. Naučí se vytvářet osobní komunikační systém u žáků s narušenou komunikační schopností.

 

Program kurzu:

1. den 9:00 - 16:00

  • Augmentativní a alternativní komunikace - vysvětlení pojmů a cíle, výhody a nevýhody AAK, praktická doporučení pro využívání metod AAK včetně vhodnosti užití AAK u dětí s těžce narušenou komunikační schopností (dále jen NKS).
  • Přehled metod AAK - metody bez pomůcek (gesta, znakové jazyky), metody s pomůckami netechnickými (předměty, fotografie, grafické symboly, komunikační knihy), metody s pomůckami technickými (pomůcky s hlasovým výstupem, počítač, tablet), videoukázky.
  • Metoda VOKS (Výměnný komunikační systém) a její praktické využití ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s NKS ve výchově a vzdělávání.

Registrace 8:00 - 9:00

Plánované přestávky

  • 10:30 – 10:45 dopolední coffeebreak 
  • 11:30 – 12:30 oběd       
  • 14:15 – 14:30 odpolední coffeebreak

 

2. den 8:30 - 14:00

  • Postupy při vytváření osobního komunikačního systému, jeho využití pro každodenní dorozumívání ve výchově a vzdělávání.

Registrace 8:00 - 8:30

Plánované přestávky

  • 9:30 – 9:45 dopolední coffeebreak 
  • 11:30 oběd      

 

Cena kurzu zahrnuje občerstvení a nápoje po celou dobu akce.

Ubytování pro účastníky kurzu nezajišťujeme! Lze využít ubytování přímo v hotelu.

 

Storno poplatky

Zrušení akce ze strany Střediska vzdělávání NAUTIS či zásahu vyšší moci bude poplatek navrácen v plné výši zpět na bankovní účet účastníka!

                                TERMÍN ZRUŠENÍ STORNO POPLATEK
                               do 9. 8. 2021 bez storno poplatku
                               10. - 31. 8. 2021 50 % z celkové částky
                              od 1. 9. 2021    100 % z celkové částky   

 

Odesláním registračního formuláře souhlasíte s výše uvedenými storno poplatky.

Pozvánku a bližší informace o kurzu obdržíte nejpozději 15. srpna na email.

Těšíme se na setkání v Brně!

Kurz v regionu

Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace