Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Efektivní komunikace v sociálních službách

Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s lidmi a osvojit si techniky vedení rozhovoru (nadřízený – zaměstnanec, zaměstnanec – klient). Součástí kurzu jsou teoretické i praktické poznatky aplikovatelné do praxe.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Počet hodin:
8
Počet volných míst:
14
Datum konání:
03. 06. 2021

Lektorské zajištění: Mgr. Markéta Gregorová

Pro koho je kurz určen: pro odbornou i širokou veřejnost, která se v rámci své práce či dobrovolnictví v sociálních službách setkává s lidmi, se kterými je náročné být v osobním kontaktu a komunikovat s nimi. Mohou to být klienti, jejich rodiny i přátelé, nebo to mohou být kolegové či zaměstnanci konkrétní služby. V rámci kurzu získáte teoretické i praktické poznatky o tom, jak efektivně komunikovat s druhými lidmi tak, aby se předešlo/zamezilo konfliktům na pracovišti, abyste uměli druhé vyslechnout, zároveň byli druhou stranou (vy)slyšeni a v ideálním případě došli ke vzájemné shodě, smysluplnému cíli, spolupráci, kompromisu či konsensu ve společné práci.

Kurz se nezabývá rozvojem komunikačních dovedností lidí/dětí s PAS, alternativní ani augmentativní komunikací!

 

Program kurzu:

9:00 - 16:30

  • „Já“ vyjádření – jak vyjádřit své potřeby, svá přání, hodnoty a postoje tak, abychom byli (vy)slyšeni a pochopeni druhými.
  • Rozvoj autenticity - jak poznat, co skutečně chci, co je pro mě důležité, čeho chci dosáhnout, kdo jsem, proč je v komunikaci důležité mluvit o svých potřebách a přáních, jakým vhodným způsobem dát ostatním prostor a zároveň sám sebe nenechat převálcovat druhými.
  • Aktivní naslouchání - jak umět naslouchat druhým lidem a díky tomu s nimi efektivně komunikovat, rozvoj empatického naslouchání.
  • Jak vést podpůrný rozhovor – nevhodné způsoby vedení rozhovoru (vítěz/poražený), jak komunikovat s člověkem, který si potřebuje postěžovat a jak s člověkem, který potřebuje podporu.
  • Ověřování si pochopení sděleného, aneb jak nám v komunikaci škodí, když se spoléháme na své předpoklady, očekávání a domýšlení si nevyřčeného.
  • Obtížná témata v komunikaci – jak je otevírat, kdy se jim vyhnout, kdy a jak se jim postavit čelem.
  • Sebevědomí v komunikaci s druhými lidmi – sebepoznávací cvičení, seberozvoj.
  • Přijímání a poskytování zpětné vazby na verbální a neverbální úrovni – rozvoj komunikačního stylu.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace