Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při výuce v MŠ.


Cena kurzu:
4 000 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
16 hodin
Datum konání:
30. 11. 2020
Koná se do:
01. 12. 2020

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Petra Jůnová, Bc. Jan Kouřil

Pro koho je kurz určen: pro pedagogy speciálních i běžných mateřských škol, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí. Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS. Závěr semináře je věnován specifikům vzdělávání ve speciální mateřské škole a integrace do běžné mateřské školy.

 

Program kurzu:

 1. den 9:00 – 16:00

  • Úvod o PAS, vhodné přístupy k dítěti s PAS.
  • Principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individuální přístup).
  • Adaptace dítěte na docházku do MŠ.
  • Komunikace dítěte s PAS.

 2. den 9:00 – 16:00

  • Klíčové oblasti intervence a základní metody práce (pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, hra a volný čas).
  • Dítě ve speciální MŠ.
  • Integrace dítěte v běžné MŠ.
  • Individuální vzdělávací plán.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace