Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Autismus a patologická vyhýbavost pokynům

Syndrom patologické vyhýbavosti pokynům je subtyp poruchy autistického spektra, který se vyznačuje na jedné straně určitou mírou autistického chování, vysokou mírou úzkosti a problémového chování.


Cena kurzu:
2 100 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
5 hodin
Datum konání:
30. 08. 2021

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou pracovníci, kteří se věnují dětem s autismem, u kterých se výrazně projevuje vyhýbavost vůči pokynům, požadavkům a opoziční chování.

Tyto osoby mají obtíže se spoluprací a zapojením se do běžných aktivit, snaží se vyhnout za každou cenu požadavkům na ně kladeným, často reagují nadměrnými afekty, na straně druhé mívají sociálně zdatnější chování, které dokážou využít k dosažení svých cílů (mohou lhát, provokovat, manipulovat, smlouvat...). Relativně zdatné sociální strategie, přestože sociální dovednosti nedosahují normy, často matou okolí a tyto děti tak nedostávají správnou diagnózu, a tudíž ani správnou podporu.

 

Program kurzu:

9:00 - 13:00

  • Jak funguje mechanismus patologické vyhýbavosti a jak se projevuje.
  • Fungování v rodině a ve vzdělávacích institucí.
  • Základní doporučení k zvládání vyhýbavého chování.
  • Zvládání afektivních stavů.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentka střediska vzdělávání NAUTIS:

Bc. et Bc. Eliška Henychová

E-mail: eliska.henychova@nautis.cz
Tel.: +420 770 194 865

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace