Hlavní informace

Platební a storno podmínky kurzů pro jednotlivce platné od 1. 9. 2016

Vzdělávací kurzy pro jednotlivce pořádané Národním ústavem pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Platební a storno podmínky platné od 1. 9. 2016

Přihlášení

Po přihlášení do kurzu přes on-line přihlašovací formulář u příslušného kurzu na www.vzdelavani.nautis.cz obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli do přihlášky, automatickou odpověď – potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Do přihlášky vždy uvádějte telefonický kontakt a fakturační adresu, a to i v případě, že fakturu nepožadujete. Z důvodu vystavování osvědčení o absolvování kurzu nezapomeňte vyplnit titul/y, datum a místo narození.

Odhlášení z kurzu

Po obdržení Vaší přihlášky s Vaší účastí na kurzu počítáme. Pokud byste zjistili, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme, abyste nám tuto skutečnost dali neprodleně vědět. 

Platba a informace o kurzu

Dva až tři týdny před konáním kurzu Vám zašleme e-mail s upřesňujícími informacemi o místě a čase konání kurzu. Poplatek za kurz je potřeba uhradit před konáním kurzu bankovním převodem na náš účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte v informačním e-mailu, stejně tak i datum, do kdy je potřeba platbu uhradit. Zaplacení kurzovného je nutné prokázat před konáním kurzu zasláním potvrzení o platbě.

Pokud potřebujete platit na základě zálohové faktury, kontaktujte nás.

Pokud platba nebude v požadovaného termínu uhrazena, Vaše rezervace bude zrušena a uvolněné místo obsazeno jiným účastníkem.

Storno podmínky

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka

V případě zrušení své účasti více než 7 pracovních dnů před konáním kurzu Vám bude nabídnuta možnost výběru jiného kurzu, na který bude Vaše platba převedena. Účast na vybraném kurzu v jiném termínu je možná za předpokladu volného místa v daném termínu. V případě, že si jiný kurz nevyberete do 6 měsíců od zrušení své účasti na původně vybraném kurzu, bude uplatněno 50% storno.

Při zrušení své účasti v termínu kratším než 7 pracovní dnů před konáním kurzu, nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme ještě v den konání kurzu. Uhrazený poplatek je tak převeden na náhradníka.

Zrušení konání kurzu ze strany NAUTIS

V případě zrušení kurzu z naší strany (nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem konání kurzu) bude přihlášeným účastníkům nabídnuta možnost:
- převedení kurzovného na tentýž kurz v náhradním termínu (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
- převedení kurzovného na jiný kurz dle vlastního výběru (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
- vrácení kurzovného v plné výši bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen.