Hlavní informace

Pevně na nohou

Abychom vám mohli poskytovat stále kvalitnější služby, čerpáme od července finance z projektu Pevně na nohou (Operační program Praha a adaptabilita), díky nimž se budeme moci všichni dále vzdělávat.

Od září tohoto roku proběhlo již mnoho vzdělávacích aktivit.

Pro nově příchozí zaměstnance a osobní asistenty proběhly 3 moduly vstupního vzdělávání, kde se účastníci dozvěděli informace o fungování a etických zásadách asociace, myšlení lidí s autismem, pravidlech strukturovaného učení, zvládání problematického chování klientů s PAS,  použití fyzických restrikci v nutných případech, a práci s malými dětmi s PAS. Všechny výše zmiňované kurzy zajistili odborníci z řad našich zaměstnanců.Dále se naši zaměstnanci měli možnost zúčastnit našich komerčních kurzů a konference věnované problematice alternativních metod, a speciálně pro zaměstnance DZR a osobní asistenty byly připraveny kurzy psychologie, sebeobrany a prevence syndromu vyhoření.

 

eu2

eu1