Hlavní informace

Vzdělávání jako brána ke změně přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS)

 OPLZZ

Projekt byl zaměřen na podporu změny přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS), a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Činnosti projektu byly soustředěny na:

1) vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem. Žadatel jako vzdělávací instituce nabídl 14 kurzů akreditovaných u MPSV ČR a MŠMT ČR. Formou vzdělávání jsme přispěli ke změně přístupu k lidem s PAS nejméně u 120 pracovníků v sociálních službách tak, aby ve svých organizacích účinněji pomáhali lidem s PAS začlenit se do většinové společnosti.

2) vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS), přičemž cílem bylo posílit kompetence nejméně 65 rodičů, aby byli schopni pomáhat svým dětem se vzdělávat, rozvíjet své dovedností, posilovat kompetence, aby mohli vstoupit na trh práce.

3) Na vzdělávání cca 26 lidí s PAS samotných v oblasti rozvoje sociálních a komunikačních dovedností s cílem podpořit jejich snahu o začlenění se na trh práce.

Cílovou skupinou byly osoby z různých regionů ČR mimo hl. město Prahy.

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00013

Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015

V rámci projektu proběhly v našem vzdělávacím středisku v Praze následující kurzy:

Kurzy akreditované MPSV ČR:

Práce s klienty s problémovým chováním
 27. 2. 2015
Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem
 18. - 19. 3. 2015
Psychiatrické minimum
 1. - 3. 6. 2015
Náplň dne u klientů s těžkým až hlubokým mentálním postižením
 11. - 12. 6. 2015
Přístup k lidem s mentálním postižením (bez/a s autismem), metody práce
 22. 6. 2015
Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním
 23. - 24. 6. 2015

 

Kurzy akreditované MŠMT ČR, které byly určeny pro pedagogické pracovníky působící v sociálních službách:

Myšlení a chování lidí s autismem
 16. 1. 2015
Problematika komunikace u osob s poruchami autistického spektra
 16. - 17. 2. 2015
Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS
 11. - 12. 5. 2015
Myšlení a chování lidí s autismem
 14. 5. 2015
Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus I.
 18. - 20. 5. 2015
Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS
 10. - 11.9. 2015

 

A jak hodnotili kurzy sami účastníci:

Dobrý den, rádi bychom poděkovali za všechny výborné kurzy, kterých jsme se mohli v APLA zúčastnit v rámci projektu. I tento poslední kurz (Přístup k lidem s mentálním postižením bez/a s autismem, metody práce) byl našimi zaměstnanci velmi dobře hodnocen a podle jejich vlastních slov jim velmi pomohl v každodenní praxi. Děkujeme za vaši výbornou práci.

Domov Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní
 

9. října jsme pak projekt zakončili kazuistickou konferencí o službách pro lidi s autismem nejen v České republice, která měla název "Autismus v praxi".

Ze zpětných vazeb účastníků konference:

Bylo to velice přínosné setkání - navázání nových kontaktů, příjemná atmosféra.
Velmi kladně hodnotím příspěvky kolegů ze zahraničí.
Velice se mi líbil pestrý výběr přednášejících, jejich osobní názory a bohaté zkušenosti.
Konference mě nadchla! Držím palce, aby další ročníky byly stejně dobře připravené a přínosné.
Jsem obohacena o další zkušenosti, konference mi přinesla spoustu nových náhledů na problematiku péče o lidi s PAS.
Konference byla přínosná nejen pro odborníky, ale i pro rodiče. To, že byla sestavená z kazuistik a příkladů z praxe, hodnotím na 1*.