Hlavní informace

Vzdělávání jako brána ke změně přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS)

 OPLZZ

Projekt byl zaměřen na podporu změny přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS), a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Činnosti projektu byly soustředěny na:

1) vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem. Žadatel jako vzdělávací instituce nabídl 14 kurzů akreditovaných u MPSV ČR a MŠMT ČR. Formou vzdělávání jsme přispěli ke změně přístupu k lidem s PAS nejméně u 120 pracovníků v sociálních službách tak, aby ve svých organizacích účinněji pomáhali lidem s PAS začlenit se do většinové společnosti.

2) vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS), přičemž cílem bylo posílit kompetence nejméně 65 rodičů, aby byli schopni pomáhat svým dětem se vzdělávat, rozvíjet své dovedností, posilovat kompetence, aby mohli vstoupit na trh práce.

3) Na vzdělávání cca 26 lidí s PAS samotných v oblasti rozvoje sociálních a komunikačních dovedností s cílem podpořit jejich snahu o začlenění se na trh práce.

Cílovou skupinou byly osoby z různých regionů ČR mimo hl. město Prahy.

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00013

Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015

Více