Hlavní informace

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

V roce 2003 vznikla APLA Praha (Asociace pomáhající lidem s autismem) na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, pedagogů, psychiatrů a terapeutů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (PAS). V roce 2015 se APLA Praha transformovala na novou právní formu - ústav a změnila svůj název na Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS). V současnosti poskytuje NAUTIS komplexní služby pro lidi s PAS v České republice.

V rámci vzdělávání nabízíme:

  • Kurzy pro odbornou i širokou veřejnost (semináře akreditované MŠMT ČR, MPSV ČR a řadu dalších vzdělávacích kurzů).
  • Kurzy pro organizace (kurzy a supervize práce v přímé péči u lidí se všemi stupni mentálního handicapu a/nebo autismem. Kurzy jsou akreditovány u MPSV ČR nebo u MŠMT ČR, dále poskytujeme i kurzy tzv. "na míru").
  • Kurzy pro zaměstnance Národního ústavu pro autismus, z.ú. (systém vstupního vzdělávání nejen pro nově příchozí zaměstnance, ale hlavně pro asistenty a dobrovolníky asociace. Kurzy jsou vhodné i pro studenty odborných a vyšších škol).
  • Kurzy v rámci jednotlivých projektů (aktivity pro rodiče dětí s PAS či odborníky, které jsou podpořeny či plně hrazeny z jednotlivých grantů a projektů).

 

Naši lektoři

Kateřina Balická, DiS.

Mgr. Julius Bittmann
kognitivně-behaviorální terapeut

Mgr. Lenka Bittmannová
zástupkyně ředitelky SPC
speciální pedagog

PaedDr. Věra Čadilová
ředitelka SPC
speciální pedagog

Mgr. Štěpán Hejzlar
ředitel terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska
vedoucí oddělení sociální rehabilitace

Bc. Dominika Hejzlarová
pracovní konzultantka

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
kognitivně-behaviorální terapeut

Mgr. Petra Jůnová
poradkyně včasné intervence

Bc. Jan Kouřil
ředitel střediska včasné intervence

Mgr. Roman Pešek
kognitivně-behaviorální terapeut

MUDr. Magdalena Ryšánková
dětská psychiatrička - diagnostika

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
psycholožka - diagnostika

Mgr. Kateřina Šulcová
ředitelka Domova se zvláštním režimem

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
metodická ředitelka odborných programů
ředitelka střediska diagnostiky a odborného poradenství
psycholožka - diagnostika

Ing. Magdalena Thorová
výkonná ředitelka
statutární zástupce

Mgr. Zuzana Žampachová