Hlavní informace

Konference pro rodiče dětí s PAS

Samechov, Chocerady, Sázava. Krásná místa na mapě České republiky s bohatou historií a krásnou přírodou kolem řeky. Od 18. – 20. 10. se sem sjeli rodiče ze všech koutů republiky, aby se zúčastnili závěrečné konference APLA Praha v rámci projektu Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá, který mohl být realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Organizátoři s APLA Praha se rozhodli, že nabídnou rodičům dětí s autismem, pro které více jak rok organizovali vzdělávací aktivity, pestrý a zajímavý program. A nezapomenou ani na doprovodné akce pro širší veřejnost. Program proto zahrnoval jak řadu zajímavých prezentací a workshopů odborníků z APLA Praha, tak přednášky zahraničních lektorů. Nechybělo ani představení publikací, které v rámci projektu vznikly. A protože někteří rodiče přivezli na konferenci své děti, využili jsme blízkosti Kláštera Sázava, kde díky vstřícnosti paní kastelánky Matoušové a Národního památkového ústavu mohl vzniknout zajímavý doprovodný program pro děti s PAS, ale i žáky ze ZŠ Sázava a vůbec pro všechny zájemce o práci se světlem a netradičními materiály. Proběhl zde dvoudenní světelný workshop pod vedením Ing. arch. J. Hejdové, maminky dospívajícího syna s Aspergerovým syndromem, který doplňovala sobotní výtvarná dílna Kláry Stejskalové a jarmark výrobků neziskových organizací. V Sázavě vše vyvrcholilo až za tmy, kdy se při vernisáži rozsvítily všechny vyrobené světelné objekty, a proběhl koncert skupiny Tango Band. Poslední den konference byl věnován sportovně relaxačním aktivitám pro děti i dospělé. Symbolickou tečku za celým projektem učinilo setkání rodičů s dospělými lidmi s PAS ze sdružení ASPERGEA, které funguje při APLA Praha. Jednalo se o velmi působivé a oboustranně zajímavé setkání rodičů aktuálně nedospělých dětí s dospěláky s PAS, kteří vyprávěli o svých zážitcích z dětství, zkušenostech se studiem, hledáním práce, vztahy s vrstevníky, rodiči a o životě obecně.

A co zaujalo účastníky konference nejvíce? Soudě podle pozitivních ohlasů, bylo toho hodně. Přednáška prof. J. Mercer z USA přinesla hodně světla do oblasti alternativních metod léčení autismu, z nichž mnohé často jen využívají pocitu bezmoci rodičů poté, co se jim potvrdí přítomnost poruchy autistického spektra u jejich dítěte. Na praktických příkladech prof. Mercer ukázala, že se nemusí vždy jednat jen o neškodné pokusy, ale i o hazardování se zdravím dítěte. Vystoupení další zahraniční lektorky, paní J. Londono, která aktuálně působí v Rakousku, bylo velmi přínosné díky velké řadě názorných příkladů přímé péče o předškolní děti s autismem. Jsme logicky také pyšní na to, že odborníci z APLA Praha – Kateřina Thorová, Věra Čadilová, Veronika Šporclová, Jan Kouřil, Roman Pešek, Kateřina Šrahůlková a další přednášející opět potvrdili, že nejsou pouze erudovanými odborníky, ale dokážou své znalosti a zkušenosti předávat dál jasnou a srozumitelnou formou.

Rádi bychom tímto poděkovali všem účastníkům konference za vytvoření inspirativní a přátelské atmosféry na konferenci. K tomu bezesporu přispělo i příjemné zázemí v penzionu Samechov a v Klášteře Sázava.