Hlavní informace

vzdělávací aktivity pro rodiče malých dětí s PAS

9P3H3376

V rámci projektu probíhaly následující vzdělávací aktivity, které i nadále naleznete v nabídce služeb rané péče APLA:

  • Stojíme na začátku - úvodní seminář pro zájemce o ranou péči v rodině. Cílem kurzu je předat základní souhrn informací, které je možné ihned prakticky využít při výchově dětí s PAS.   
  •  Rodičovské skupiny – setkání, která umožňují zúčastněným rodičům, aby se v příjemném a zkušenými lektory moderovaném prostředí setkali, navzájem sdíleli svoje zkušenosti a  poznatky. 
  • Workshopy – přednášky odborníků na problematiku PAS spojené s aktivním zapojením rodičů.
  • Edukačně pobytové kurzy – široký program přednášek, workshopů a dalších aktivit, který přináší rodičům možnost získat inspiraci pro další práci se svým dítětem. Přínosem pobytů je mimo jiné také nabídnout rodičům prostor pro vzájemné seznámení a sdílení zkušeností.
  • Videotrénink interakcí (VTI) - Metoda používaná při poradenství v rodině. VTI je založen na principech úspěšné komunikace a její podrobné analýze. V rodině jsou natočeny videozáznamy interakce rodiče (rodičů) s dítětem (dětmi). Tyto videozáznamy jsou analyzovány videotrenérem a poté společně rozebírány s rodiči. Použití této metody u dětí s PAS je velmi vhodné, protože deficity v interakci a sociální komunikaci patří k hlavním symptomům poruch autistického spektra. Jedná se o terénní službu, která je poskytována přímo v prostředí rodiny. 

Hodnocení rodičů:

Pobyt: Moc děkuji za možnost účastnit se pobytu. Syn tu byl velmi spokojený, a když je spokojený syn, je spokojená celá rodina.

Reakce po pobytu z emailové korespondence:

…Každopádně syn pořád nemůže zapomenout na Kořenov, minulý týden jsem ho chtěla navnadit na dovolenou u moře, ale on prý by radši do Kořenova... :-)