Hlavní informace

Nevědomost ubližuje znalost pomáhá

Projekt „Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá“ byl jedním z projektů APLA Praha, Střední Čechy, který byl schválen k financování v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Evropského sociálního fondu ČR.

Jeho záměrem projektu bylo zkvalitnit odborné a obecné kompetence rodičů pečujících o děti s poruchami autistického spektra (PAS) v oblasti autismu a výchovy dětí s handicapem.

Projekt byl úspěšně zakončen konferencí pro rodiče v Samechově v říjnu 2013.

Za 15 měsíců bylo uskutečněno 46 ucelených vzdělávacích aktivit, kterých se zúčastnilo 263 rodičů, a byly vydány následující publikace a DVD:

  • Roman Pešek: Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem
  • Věra Čadilová a Zuzana Žampachová: Sociálně praktické dovednosti
  • Jan Kouřil a kolektiv autorů: Rozvoj hry u dítěte s PAS (instruktážní DVD)
  • Denny Ellis: Duše za sklem (dokument o výchově dětí s autismem - reedice).