Hlavní informace

Klíč k rozvoji rovných příležitostí ke vzdělávání pro děti / žáky s poruchami autistického spektra

clanek-pro-zamestnance-demo-13

Tento projekt byl zaměřen na rozvoj rovných podmínek pro vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Vzhledem ke specifice postižení do tohoto procesu musí být zapojeno celé jejich okolí, které je odpovídajícím způsobem podpoří.

Cílem projektu bylo zajistit jednotný přístup k dětem a žákům s PAS od mateřské školy, přes školu základní po školu střední. Projekt byl realizován po celém Středočeském kraji pomocí vzdělávání pedagogických, vedoucích a poradenských pracovníků školských zařízení v oblasti speciálních metod práce se žáky s SPV. Ve spolupráci se školami byla šířena informovanost v oblasti problematiky autismu mezi žáky ve Středočeském kraji s cílem předcházet šikaně a násilnému chování formou interaktivních přednášek. Zároveň bylo uskutečněno vzdělávání i pro rodiče dětí s PAS, což posílí jejich rodičovské kompetence.

(číslo projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0059)

Projekt byl realizován od 1.4.2013 do 31.12.2014

Více