Hlavní informace

12.11. - 13.11.
2019

Vzdělávání dětí s PAS ve speciálních školách (včetně návštěvy třídy)

Počet volných míst:
Obsazeno
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová
 

Počet hodin

16

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, které jsou vzdělávány ve speciálních mateřských a základních školách nebo ve speciálních třídách běžných škol, i pro rodiče těchto dětí.

Anotace

 

Tento dvoudenní kurz je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče dětí s nízko a středně funkčním autismem, jejichž vzdělávání vyžaduje zajištění výrazně specifického přístupu s využitím vhodných metod a forem práce. Účastníci tohoto kurzu budou podrobně seznámeni s metodikou strukturovaného učení a s využitím jejich principů v každodenní práci s dítětem s PAS. Nedílnou součástí kurzu je seznámení s Edukačně hodnotícím profilem tak, aby byli účastníci kurzu schopni s tímto nástrojem pracovat a ohodnotit úroveň schopností dítěte za účelem vytvoření podkladu pro sestavení Individuálního vzdělávací plánu, resp. edukačního plánu, což si prakticky vyzkouší při práci s dítětem. Průběh přednášky budou doprovázet kazuistiky různých žáků, ukázky funkčních pomůcek a návody, jak je vytvářet, případně, kde je možné je pořídit. Teoretická část přednášky, týkající se metodiky práce, bude ozřejměna praktickými video ukázkami, které přispějí k celkovému pochopení správného využívání principů metodiky strukturovaného učení.

Program

 

 1. den (10:00 – 17:00)

Seznámení s EHP, tvorba individuálně vzdělávacího plánu, příprava na praktickou část.

Metodika strukturovaného učení – úvod, princip individualizace a strukturalizace.

Metodika strukturovaného učení – princip vizualizace a motivace.

Shrnutí poznatků, dotazy účastníků, praktické ukázky pomůcek, video ukázky – praktické využití principů strukturovaného učení.


  2. den (8:00 – 16:30) - praktická část kurzu

Seznámení se žákem, se kterým budou účastníci kurzu pracovat.

Průběžná přímá práce ve skupinách, paralelně: beseda s ředitelem školy, náhledy do tříd pro žáky s PAS, do tříd s integrovanými žáky.

Konzultace s pedagogy.

Vyhodnocení výsledků pomocí PC vyhodnocovače.

Zhlédnutí videa z přímé práce se žákem, rozbor jednotlivých situací.

Příprava IVP v jednotlivých pracovních skupinách.

Prezentace závěrů jednotlivých skupin, seznámení s navrženým IVP v jednotlivých oblastech vývoje žáka.

Cena kurzu

3.800,- Kč

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email