Hlavní informace

22.01. - 22.01.
2020

Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu - Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce

Počet volných míst:
13
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

8

   

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které pečují, ať už v rodině nebo profesionálně, o osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně o jedince, kteří mají dobře rozvinuté verbální schopnosti a jejichž intelekt je v normě.

Anotace

 

Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, proberou se specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče.

Na kurz navazuje dvoudenní kurz Vzdělávání dětí s PAS v integraci (včetně návštěvy třídy).

Program

 

 9:00 – 12:00
 I.

V prvním bloku se účastníci naučí chápat, co je Aspergerův syndrom, a to nejen výčtem a videoukázkami typických projevů, ale především vysvětlením dílčích oslabení souvisejících s diagnózou v souvislosti s praktickým fungováním v životě. Zmíněny jsou handicapy i silné stránky související s diagnózou. Výklad doprovází kazuistiky.

 II.

Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, jeho různých formách, vývoji a prognóze. Aspergerův syndrom je popisován od dětství do dospělosti. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu a o formách odborné pomoci).

 13:00 - 16:00

 III.

V třetím bloku probíráme specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozvědí strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní více efektivní interakci. Jde o soubor doporučení, který lze implementovat prakticky okamžitě.  Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními a krizovou intervencí. Probrány jsou nejčastější přidružené poruchy a opatření vyplývající se souběhu několika diagnóz.

IV.

Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Prostor je ponechán pro dotazy posluchačů a diskusi.

Cena kurzu

1.600,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Velmi hezká, dynamická, obsahově zajímavá přednáška, k věci."
"Děkuji za přínosný a příjemný seminář."
"Oceňuji spojení teorie s praxí, odpovědi na otázky, přednáška paní doktorky Thorové byla skvělá."
 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email