Hlavní informace

14.11. - 15.11.
2019

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Julius Bittmann nebo Mgr. Lenka Bittmannová 

Počet hodin

16

Akreditace

MPSV ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče a odborníky, kteří přímo pracují s dětmi či dospělými s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem.

Anotace

 

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v základní symptomatice Aspergerova syndromu. Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a možnostmi jejich kompenzace. Stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociálních a komunikačních dovedností. Součástí kurzu je také seznámení se způsoby vedení individuálních a skupinových forem nácviků sociálních dovedností a terapií nízkého sebevědomí.
Kurz obsahuje praktickou i teoretickou část, je vedený především zážitkovou formou.

Program

 

 1. den (9:30 – 16:30)

Symptomatika Aspergerova syndromu; Popis deficitů v oblasti komunikace a sociálních dovedností.
Konfliktní situace vyplývající z těchto deficitů (verbální agrese, impulsivita, destruktivní tendence) a jejich řešení.
Motivační systémy.
Videoukázky.

  2. den (9:30 – 16:30)

Techniky rozvoje sociálních a komunikačních dovedností.
Práce s automatickými myšlenkami dětí a dospělých s AS a VFA.
Terapie nízkého sebevědomí.
Praktické ukázky, příklady z praxe.

Cena kurzu

3.300,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Moc děkuji, osvětlilo mně to hodně věcí", Eliška Hrochová, ZŠ U Uranie 14.
 
"Získané znalosti stoprocentně využiji, spoustou věcí (technik) obohatím vlastní praxi."
"Báječný prostor pro sebereflexi, revizi vlastních pracovních postupů."
"Původně jsem čekala více videoukázek, ale popisy zážitků z praxe to do značné míry vyvážily."
"Oba lektoři se báječně doplňovali."
"Kurz s velkým množstvím informací a podnětů pro uvedení do praxe. Vše bylo podáno příjemnou, srozumitelnou formou. Velkým přínosem bylo vysvětlení příkladů z praxe."
"Naprosto skvělé, velmi oceňuji otevřený a přátelský přístup, obdivuji hromadu zkušeností a evidentní zapálení pro věc."
 "Velmi živé, dynamické, plné praktických příkladů, pozitivní, plné zkušeností. Lektoři spolu pěkně kooperují a vytvářejí dobré, otevřené klima."
"Inspirující, vtipné, praktické."
"Chválím příklady z praxe, další nové věci a zkušenosti. Vtipné a záživné vyprávění, poutavé."
"Pan Bittmann s velkým zaujetím předával své dlouholeté zkušenosti z praxe."
"Vtipná a záživná forma kurzu a zároveň zodpovězení všech dotazů."
"Velmi dobře zpracováno, nabité informacemi. Jsem nadšena, vyhovuje mi spád, který oba lektoři ve své přednášce měli, krásně se doplňují. Ocenila jsem příklady z praxe, velmi prakticky zaměřeno. Všem rodičům dětí s PAS vřele doporučuji."
 

 

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration