Hlavní informace

16.01. - 17.01.
2020

Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

 PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Počet hodin

 14

Akreditace

MPSV ČR

Pro koho je kurz určen

Pro osoby mající v péči klienty, kteří často nadávají a jsou i jinak verbálně agresivní, osobní asistenty a zaměstnance pobytových služeb, ústavů soc. péče apod.

Anotace

 

Personál se častěji ve své praxi setkává se situacemi, kdy klient není fyzicky agresivní, ale je agresivní verbálně. Paradoxně jsou tyto situace obtížněji zvládnutelné a hůře zastavitelné než vlastní fyzická agrese. Náplní dvoudenního ryze praktického kurzu je zážitková ukázka technik pro zvládnutí slovní agrese. Personál si postupně sám vyzkouší různé techniky, které vedou buď k zastavení nadávání klienta, nebo vedou k psychohygieně personálu ve chvíli, kdy je klient nezastavitelný. V závěru kurzu bude věnován dostatečný prostor pro řešení aktuálních problémů účastníků kurzu.

Program

 

 Den 1. (10:00 - 17:00)

  • Co dělat, když je klient lehce naštvaný a chce svůj problém řešit.
  • Jak reagovat na sprostou mluvu a sarkastické poznámky klientů.

Den 2. (9:00 - 16:00)

  • Co dělat, když je klient výrazně naštvaný, nechce svůj problém řešit a chce pouze ublížit

Cena kurzu

 3.800

 

 

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration