Hlavní informace

06.02. - 06.02.
2020

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Počet volných míst:
Obsazeno
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Anotace

 

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Cílem tohoto jedno
denního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

Program

 

 9:00 – 16:00
Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.

Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.

Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.

Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

Cena kurzu

1.700,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Velice oceňuji praktickou názornost a zážitky z interaktivních metod. Velice přínosná přednáška pro naše další fungování v rodině. Dostala jsem odpovědi na otázky, které jsem řešila." Marcela Žemličková, rodič
 
"Užitečné informace, praktické, s vhodnými ukázkami. Živá přednáška, "fajn" přístup." Petra Maternová, ZŠ, PŠ a MŠ, Česká Lípa
 
"Velice dobře srozumitelné, zábavné a hlavně praktické." Fatima Abdallahová, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha
 
"Kladně hodnotím praktická cvičení, která vedla k lepšímu pochopení problematiky." Martina Roflíková, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha
 
" Kurz byl super, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých a přínosných věcí." Tereza Suchá, Domov Barbora Kutná Hora
 
"Obsahově kurz splnil moje očekávání. Videa, grafy... poznámky z praxe. Děkuji." František Srholec, Domov Barbora Kutná Hora
 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email