Hlavní informace

06.11. - 06.11.
2013

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Anotace

 

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Cílem tohoto jedno
denního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

Program

 

 9:00 – 16:00
Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.

Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.

Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.

Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

Cena kurzu

1.700,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Velice oceňuji praktickou názornost a zážitky z interaktivních metod. Velice přínosná přednáška pro naše další fungování v rodině. Dostala jsem odpovědi na otázky, které jsem řešila." Marcela Žemličková, rodič
 
"Užitečné informace, praktické, s vhodnými ukázkami. Živá přednáška, "fajn" přístup." Petra Maternová, ZŠ, PŠ a MŠ, Česká Lípa
 
"Velice dobře srozumitelné, zábavné a hlavně praktické." Fatima Abdallahová, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha
 
"Kladně hodnotím praktická cvičení, která vedla k lepšímu pochopení problematiky." Martina Roflíková, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha
 
" Kurz byl super, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých a přínosných věcí." Tereza Suchá, Domov Barbora Kutná Hora
 
"Obsahově kurz splnil moje očekávání. Videa, grafy... poznámky z praxe. Děkuji." František Srholec, Domov Barbora Kutná Hora
 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící centrum Apla Praha - Dolanská
Ulice:
Dolanská 23
ZIP:
16100
Město:
Praha 6
Země:
Czech Republic

Description

Popis cesty:

Cesta MHD: od konečné tramvaje č. 20,26 (tram jede od metra"A" Dejvická) - Divoká Šárka. Přejdete hlavní silnici (Evropská), pak půjdete kousek doleva (směrem do centra) a před hospodou "Na Džbánu" odbočíte doprava, do ulice Přední. Pak hned první ulicí doleva, ulice Jenečská a z ní první ulicí doprava - Dolanská.

Cesta autem: z obou směrů, ze směru Ruzyně, Kladno i ze směru od centra - Dejvic, odbočíte do ulice Za Vokovickou vozovnou (ve směru od centra je to druhá ulice vlevo za benzinkou Shell, ve směru od Ruzyně je to první ulice doprava za hospodou "U Džbánu"). Hned první ulicí odbočíte doprava do ulice Jenečská a zase hned první doleva - Dolanská.

Registration