Hlavní informace

14.10. - 14.10.
2019

Využití motivace při vzdělávání

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Počet hodin

6

Akreditace

MŠMT

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen nejen pro učitele a rodiče, ale také pro vychovatele, logopedy, poradenské pracovníky ve školství, asistenty pedagoga a v neposlední řadě také pro vedoucí pracovníky škol, pokud jsou pedagogickými pracovníky.

Anotace

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i rodiče, jeho cílem je aplikovat získané znalosti o tvorbě motivačních pobídek do vzdělávacího procesu. Důraz kurzu je kladen na pochopení problémů, které jsou důsledkem deficitů v oblasti motivace a které výrazně snižují u dětí a žáků schopnost podřídit se kladeným požadavkům, zejména u činností, o které nejeví zájem.

Seznámit a vést účastníky kurzu k přiměřenému hodnocení vývojové úrovně žáka a aplikovat jeho výsledky do tvorby motivačního systému v praxi, osvojit si funkce a formy motivačních pobídek, způsoby odměňování.

Kurz má teoretickou i praktickou část.

Program

 

 9:00 – 12:00

- Teoretická východiska pro uplatňování motivace. Vývojový pohled na posouzení úrovně vnitřní a vnější motivace, posuzování a respektování vývojové úrovně dětí a žáků.

- Funkce motivace, formy motivačních pobídek, způsoby odměňování. Vytváření systémů odměňování, využití žetonového systému ve školní práci.

13:00 - 16:00

- Ukázka motivačních systémů, pomůcky. Instruktážní video ukázky, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

 

- Práce účastníků na tvorbě motivačního systému na základě předložené kazuistiky, využití konkrétních pomůcek, prezentace připraveného motivačního systému. Diskuse, závěr.

Cena kurzu

1.700,- Kč

 

"Hodně zajímavé, obohacující."
"Velmi profesionální, podrobný a přínosný."

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration