Hlavní informace

12.02. - 13.02.
2020

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením

Počet volných míst:
13
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.,
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Počet hodin

16

Akreditace

MPSV ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky v přímé péči, zaměstnance pobytových služeb, ústavů soc. péče apod.

Anotace

 

Tento dvoudenní kurz je koncipován teoreticko-prakticky. Frekventanti během něj pracují ve skupinách. Hlavním tématem jsou základy lidské sexuality, jejího dopadu na kvalitu života, úskalí absence sexuálního života pro uživatele pobytových služeb, a možná rizika dovolení sexuálního vyžití. Osou kurzu je společná tvorba Protokolu sexuality, který bude následně sloužit jako písemný popis toho, jak se v zařízení k sexualitě uživatelů přistupuje.

Program

 

 1. den (10:00 – 17:00)

Konkrétní situace z pobytových zařízení.Tvorba krizových a terapeutických scénářů v problémovém chování v oblasti sexuality klientů s mentálním handicapem.

Vazba postojů personálu k sexualitě a následného chování ke klientům.

Zážitkové cvičení v oblasti tvorby Protokolu vztahů, intimity a sexuality.

 2. den (9:00 – 16:00)

Lidská sexualita, vývoj sexuality u zdravého jedince a u jedince s mentálním handicapem.

Nácvik forem komunikace u lidí s  mentálním handicapem.

Tvorba Protokolu vztahů, intimity a sexuality.

Cena kurzu

3.900,- Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

 "Na absolvovaném kurzu oceňuji profesionalitu a otevřenost obou lektorů a jejich komplexní pohled na danou tematiku, kdy řeší nejen problémové chování v oblasti sexuality klientů. Velmi cenné byly pro mne konkrétní příklady z praxe, sdílení zkušeností a rady ke konkrétním případům. Rovněž jsem uvítal i praktická zážitková cvičení v oblasti tvorby Protokolu vztahů, intimity a sexuality."
"Vysoce hodnotím lidský přístup, profesionalitu, umění odlehčit téma a doložení příkladů z praxe."
"Velmi si cením u obou přednášejících praxe, kterou mají. Výborný projev, nové informace, nové pohledy."
"Semináře na tohle téma by měli absolvovat všichni, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením. Důležité byly pro mne jak zkušenosti obou lektorů, tak jejich rady a postřehy, které se týkaly našich dětí."
"Velmi kvalitní a přínosné přednášky obou odborníků. Vždy záruka kvality semináře."

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email