Hlavní informace

16.04. - 17.04.
2018

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Místo konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

PaedDr. Věra Čadilová

Počet hodin

16

Pro koho je kurz určen

Pro logopedy a speciální pedagogy, kteří se zabývají komunikační terapií, ev. pro rodiče dětí s PAS s deficitem komunikačních dovedností.

Anotace

 

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom). Část přednášek je věnována diagnostice komunikačních dovedností, účastníci dostanou konkrétní škály určené pro testování a získají informace o typickém vývojovém profilu dílčích dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. Speciální pedagog seznámí posluchače s metodou strukturovaného učení, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte mimo jiné i v  oblasti komunikace. Poslední blok je věnován praktickým nácvikům komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a videoukázek a to u dětí s nízko i vysoce funkčním autismem.

Program

 

 1. den (10:00 – 17:00)

Základy strukturovaného učení. Komunikace u dětí s autismem, alternativní formy komunikace. Ukázky praktických nácviků a pomůcek využívaných v komunikační terapii.

 2. den (9:00 – 16:00)

Symptomatika poruch autistického spektra, typické chování a projevy, typy autismu. Specifické obtíže v komunikaci a řeči. Vývoj a testování řečových a komunikačních dovedností.

Cena kurzu

3300,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Skvělý kurz, mnoho užitečných rad. Přednáška byla vynikající, mnoho praktických rad, konkrétních příkladů, vše skvělě vysvětlené, individuální přístup." Eva Ládová, SPC Měcholupy

"Celkově hodnotím kurz jako výborný, založený na osobních praktických zkušenostech. Spousta názorných ukázek. Velice lidský přístup. Moc děkuji za cenné rady, které určitě využiji ve své praxi."  Anna Ječmenová, Logopedická základní škola Měcholupy

 

íky kurzu tuším, jak a kam postupovat dále, jaké jsou další varianty řešení situací. Dostala jsem mnoho inspirace pro práci."

"Oceňuji zájem o naše dotazy, zapojení účastníků do diskuze."

"Přednášející ochotně respektovaly různorodost posluchačů a přizpůsobily předávání informací co nejvíce na míru každému z nás."

"Velmi se mi líbilo, že vše bylo vysvětleno na konkrétních případech, byly zodpovězeny všechny dotazy, byly mi poskytnuty rady u konkrétních klientů, obtížných situací z praxe."

"Kurz byl skvěle připravený. Velké množství videoukázek, což nám krásně ilustrovalo případy, o kterých paní doktorky hovořily. Určitě většinu věcí využiji v praxi - při práci se synem. Moc děkuji a doporučím dalším."

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školicí středisko NAUTIS
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration