Hlavní informace

24.05. - 24.05.
2019

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová
Mgr. Zuzana Žampachová

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i pro rodiče dětí s PAS.
Účastníci semináře by měli mít praktické zkušenosti s dětmi s PAS.

Anotace

 

Cílem tohoto jednodenního semináře je seznámit a vést účastníky ke správnému hodnocení vývojové úrovně dítěte a jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, vysvětlit příčiny problémů ve zvládání sebeobslužných dovedností s důrazem na praktické využití a sociální začlenění žáků s PAS. K úspěšnému zvládání sebeobslužných a praktických dovedností naučit účastníky využívat vizuální podporu, úpravu prostředí a motivační pobídky, využívat systematickou podporu formou procesuálních a pracovních schémat a umět jejich různé typy aplikovat v různých vývojových etapách dětí s PAS. Hledat inovativní přístupy při nácviku sebeobslužných a praktických dovedností s využitím metodiky strukturovaného učení. Nabídnoutřešení v konkrétních případech a naučit účastníky postupovat systematicky v nácviku sebeobslužných a praktických dovedností dle vývojové úrovně konkrétního dítěte.

Program

 

 9:00 – 16:00

  • Úvod do problematiky PAS, speciálněpedagogická diagnostika (jemná motorika, sociální chování, komunikace), nástroje k hodnocení vývojové úrovně.
  • Strategie výuky v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, metoda postupných kroků, specifika přístupu aplikace metodiky strukturovaného učení.
  • Ukázka strategií nácviků sebeobslužných a praktických dovedností, postup při generalizaci naučených dovedností v praktickém životě.
  • Ukázky a aplikace procesuálních pracovních schémat, ukázky přímé práce s dětmi – struktura aktivity, úprava prostředí, vizuální podpora, motivační pobídky. Video ukázky.
  • Diskuse, závěr.

Cena kurzu

1700,- Kč

 

 

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration