Hlavní informace

23.09. - 24.09.
2019

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (středně a nízko funkčních)

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová

Mgr. Zuzana Žampachová

Počet hodin

15

Akreditace

MŠMT

Pro koho je kurz určen

 

Pro rodiče, pedagogy a asistenty, kteří přímo pracují s dětmi se středně funkčním nebo nízko funkčním autismem.

Anotace

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování u dětí s PAS. Důraz kurzu je kladen na pochopeníproblémů, které jsou důsledkem deficitů v této oblasti a které výrazně děti handicapují ve společenském začlenění. Účastníci se seznámí s metodami a formami práce v oblasti rozvojesociálníchdovedností u těchto dětí. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část.

Program

 

Den 1 (10:00 – 17:00)

·     Proč mají děti s PAS problémy v sociálním kontaktu.

·     Rozvoj sociálních dovedností dítěte v rodinném prostředí.

·     Rozvoj sociálních dovedností v předškolním a školním zařízení.

·     Jak zapojit dítě s autismem do společných aktivit.

·     Náměty aktivit.

·     Motivace.

Den 2 (9:00 – 16:00)

·     Metody uplatňované při nácviku sociálních dovedností.

·     Rozvíjení sociálních dovedností (praktické návody a postupy pro nácvik konkrétních sociálních dovedností).

·     Praktická část: zpracování intervenčního plánu v oblasti rozvoje sociálních dovedností, zpracování postupů při nácvicích konkrétních sociálních dovedností.

·     Teoretické přednášky budou doplněny videoukázkami, příklady dobré praxe a pomůckami.

Cena kurzu

3.300,- Kč

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration