Hlavní informace

03.02. - 04.02.
2020

Vzdělávání dětí s PAS v integraci (včetně návštěvy třídy)

Počet volných míst:
14
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová
 

Počet hodin

14

   

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, zejména s dětmi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, které jsou integrovány v běžných základních a středních školách, i pro rodiče těchto dětí.

Pro účast na kurzu je nutné absolvovat předcházející úvodní kurz Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu, Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce.

Anotace

 

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je seznámit účastníky se specifickými projevy chování žáků s PAS, s potřebnou mírou podpory při jejich vzdělávání, s využitím specifických metod práce a začlenění žáků s PAS do kolektivu třídy.
Účastnící kurzu budou seznámeni s možnostmi inkluzivního vzdělávání v praxi, jejichž součástí je postavení pedagogického pracovníka v tomto procesu (role ředitele školy, učitele a asistenta pedagoga). Dále bude objasněna potřeba týmové práce jako základ pro úspěšnou integraci žáků s PAS (pedagog – asistent – rodič – poradenský pracovník). Účastníci budou seznámeni s principy metodiky strukturovaného učení a možnostmi jejich aplikace při vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu. Rovněž tak budou seznámení s tvorbou a s případnou adaptací učebních materiálů a pomůcek, budou jim poskytnuty konkrétní návody na vytváření či vhodnou úpravu pracovních listů a dalších pomůcek. Nedílnou součástí kurzu jsou kasuistiky, příklady dobré praxe, praktické ukázky pomůcek a video ukázky a praktická část kurzu, která umožní účastníkům kurzu navštívit vybraná školská zařízení, hovořit s pracovníky školy, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti s integrací žáků s PAS a nahlédnout do tříd, ve kterých jsou žáci s PAS integrovaní. Závěrečná beseda s pracovníky školy umožní odpovědět na dotazy účastníků kurzu.

Program

 

 1. den (9:00 – 16:00)

Legislativní podmínky k zařazení žáka s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce funkčním autismem (VFA) do systému škol a školských zařízení.

Organizační, prostorové a personální podmínky pro integraci žáků s AS a VFA.

Práce s intaktními žáky.

Spolupráce s rodinou žáka s AS a VFA.

Metodika práce se žákem s AS a VFA.

Specifika přístupu k žákům s AS v jednotlivých vzdělávacích předmětech.

  2. den (8:00 – 12:30) - praktická část kurzu

Zahájení praktické části kurzu (informace od zástupců školy týkající se zkušeností s integrací, rozdělení účastníků do tříd, obecné seznámení s žáky, které v rámci náhledu do třídy uvidí).

Vlastní náhled do tříd.

Beseda se zástupci školy, rozbor náhledů ve třídě, odpovědi na dotazy účastníků kurzu.

Cena kurzu

3.900,- Kč

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
ZIP:
169 00
Město:
Praha 6

Registration

Email