Hlavní informace

21.06. - 21.06.
2019

Dáme hlavy dohromady, když nevíme si rady aneb skupinová analýza chování dětí s AS a VFA

Počet volných míst:
4
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Název kurzu

DÁME HLAVY DOHROMADY, KDYŽ NEVÍME SI RADY aneb skupinová analýza a řešení problémového chování dětí s AS a VFA, problémového chování jejich rodičů a učitelů těchto dětí

Lektorské zajištění

Mgr. Roman Pešek

Počet hodin

8

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce-funkčním autismem (VFA), pro učitele dětí s AS/VFA, pro speciální pedagogy (např. ze speciálně pedagogických center) a pro partnery dospělých osob s AS/VFA.

Anotace

Rodiče dětí s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce-funkčním autismem (VFA) se často ptají, jak mají řešit různé druhy problémového chování svých dětí. U těchto dětí se objevují silné afekty zlosti, vzdorovité a negativistické chování, depresivní stavy, neustálé dotěrné mluvení aj. Rodiče od odborníků obvykle chtějí rychlé a „zázračné“ rady, jak to či ono problémové chování dítěte co nejefektivněji řešit nebo zvládat. Rychlé rady ale nejsou účinné, protože jsou obecné a nereflektují specifika situačního kontextu, ve kterém se chování dítěte děje, osobnostní specifika dítěte, rodičů a další klíčové faktory. Aby rodiče získali obohacující náhled na problémové chování svého dítěte a nové inspirace, jak toto chování řešit, je třeba určité množství času, ve kterém proběhne strukturovaná analýza, ze které vyplynou možná doporučení, co dělat.

Stejně tak si rodiče někdy nevědí rady s chováním a reakcemi učitelů, kteří učí jejich dítě s AS/VFA nebo si odborníci (např. speciální pedagogové) nevědí rady s chování a reakcemi rodičů dětí s AS/VFA. Také si někdy nevědí rady partneři dospělých osob s AS/VFA s jejich chováním a reakcemi.

Poradenská praxe ukazuje, že efektivním nástrojem pro tuto oblast jsou tzv. Bálintovské skupiny, kterých se účastní rodiče dětí s AS/VFA, partneři dospělých lidí s AS/VFA a jiní odborníci. Ti během skupiny společně „dávají hlavy dohromady“ a analyzují jedno vybrané konkrétní chování a vymýšlí různé způsoby řešení.

Program

 

9:00 – 16:00

Jednodenní kurz je modelován podle aktuálních potřeb účastníků. Obvykle začíná stručným představením modelu ABC, který se jeví jako užitečný způsob, jak vnímat a analyzovat problémové chování dětí s AS/VFA a dalších osob, o kterých chtějí účastníci kurzu hovořit. Písmenem A se označují spouštěcí podněty, B je probíhající chování a C jsou důsledky chování.

Následně proběhne několik Bálintovských skupin, do kterých budou zapojeni všichni účastnící kurzu a během kterých budou analyzovány konkrétní druhy problémového chování, které nabídnou sami účastníci kurzu. Bálintovská skupina se skládá ze sedmi fází:

1. Stručné představení konkrétního problémového chování, které chtějí účastníci analyzovat
2. Výběr jednoho chování, pokud jich je nabídnuto více
3. Popis vybraného chování účastníkem
4. Doptávání se ostatními členy skupiny
5. Empatické fantazie
6. Doporučení, co dělat, od ostatních členů skupiny
7. Zpětné vazby účastníka, který chování v úvodu prezentoval

Cena kurzu

1.500,- Kč


Ze zpětných hodnocení:

"Příjemná atmosféra ve skupině. Jsem více empatická vůči mému synovi i jeho učitelům.“
„Rozšířila jsem si obzor, jak lépe chápat a jednat s rodiči, kterým se člověk nezavděčí, i když pro ně dělá maximum."
"Kurz mi pomohl lépe si uvědomit některé skutečnosti, inspirovat se zkušenostmi ostatních rodičů, podívat se na problematiku optikou asistentů pedagoga..."

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration

Email