Hlavní informace

09.09. - 09.09.
2019

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Počet volných míst:
9
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Anotace

 

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

Program

 

 9:00 – 16:00

Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS  
 • terminologie
 • triáda autistického postižení
 • způsoby chování, zájmy a aktivity
 • nespecifické rysy v chování
 • přidružené poruchy a onemocnění

 Deficity v oblasti sociálního chování žáka s PAS

 • rozdělení dle typů sociálního chování
 • potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky
 • potíže v oblasti sociálně komunikační
 • deficity v chápání a verbalizování emocí, nízká míra empatie

 Má žák s PAS znát svou diagnózu?

 • kdy je vhodné dítěte diagnózu sdělit
 • kdo diagnózu dítěti sděluje
 • je důležité sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům diagnózu integrovaného žáka
Třída jako sociální skupina
 • vztahová síť ve třídě
 • potřeby jednotlivce a skupiny
 • role a pozice žáka a učitele
 • role asistenta pedagoga

 Ovlivňování klimatu ve třídě s žákem s PAS

 • co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků
 • jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Cena kurzu

1.700,- Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Paní doktorka Čadilová má spoustu příkladů, které inspirativně dokreslují obsah přednášky. Paní doktorka je velký odborník , výborný lektor, umí témata dobře podat, je nadšený vypravěč a příjemně skromná." Sandra Štěpánková, Mikasa z.s., Ostrava.
 
"Získané znalosti využiji v pracovním i osobním životě."
"Příjemně a skvěle vedený seminář."
"Paní doktorka je prostě úžasná."
"Teorie je doplněna velkými praktickými zkušenostmi."
"Přednáška pro mě byla velkým přínosem."
"Děkuji paní Čadilové za užitečné rady."
"Děkuji za příklady z praxe, řešení konkrétních situací."
"Celých 8 hodin bylo skvělých. Tím, že mám žáka s AS, našla jsem zde spoustu informací, které nyní mohu využít."
"Otevřely se mi nové obzory. Odborné a praktické zkušenosti, podané srozumitelným způsobem."
 

 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration

Email