Hlavní informace

24.04. - 25.04.
2019

Jak rozeznat autismus: Modul 4 - expertní trénink

Počet volných míst:
6
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

12

Akreditace

MŠMT

Pro koho je kurz určen

 

Kurz je určen pro odborníky, kteří se zabývají diagnostikou dětí. Očekává se znalost základních diagnostických postupů a diagnostických kritérií vývojových poruch, diagnostické praktické zkušenosti (speciálně pedagogické, psychologické, psychiatrické). Kurz je vhodný pro psychology, speciální pedagogy, logopedy a dětské psychiatry. Pomůže lidem, kteří používají škálu ADOS. 

Anotace

 

Na videoukázkách se účastníci tohoto kurzu naučí rozeznávat projevy autismu definované diagnostickými kritérii poruch autistického spektra v období zahrnujícím rané dětství až po dopělost. Získají povědomí o nejčastějších komorbiditách, diferenciálně diagnostických klíčích a postupech. Speciální důraz bude kladen na odlišení autismu od vývojových poruch řeči, reaktivní poruchy příchylnosti, smyslových poruch, poruchy aktivity a pozornosti, úzkostných poruch a poruch intelektu. Naučí se pracovat s funkčním vývojovým profilem, který má jednak diagnostický význam, ale slouží i jako podklad k pedagogické intervenci.

Účastníci se seznámí orientačně i prakticky s dostupnými diagnostickými testy i jejich limity (zejména s observační škálou ADOS 2).

Důraz v kurzu bude kladen na osvojení si kompetencí diagnostikovat sociálně emoční schopnosti a pragmatické funkce komunikace. Prezentovány budou různé úkoly, které vytvoří testové situace, vhodné pro diagnostiku sociálně komunikačních a emočních dovedností. Poskytnuta bude škála sociálního vývoje a pragmatických funkcí komunikace.

 Program

1. den 10:00 - 16:00

Dopoledne:
 - Poruchy autistického spektra, aktuální informace (diagnostika, prognóza, neurobiologie, epidemiologie, etiologie).
 - Raná symptomatika autismu od 12 měsíců do 3 let. Videoukázky.
 
Odpoledne:
 
- Subytypy autismu.
 - Videoukázky projevů autismu v kontextu vývojové životní trajektorie a diagnostických kritérií.
 
2. den 9:00 - 15:00
 
Dopoledne:
 - Diagnostika sociálně komunikačního a emočního vývoje.
 - Škála ADOS - Praktická doporučení.
 
Odpoledne:
 - Diferenciální diagnostika. Kazuistiky, videoukázky.

Cena kurzu

3.300,- Kč

 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration

Email