Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určených pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

Psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů dětí s Aspergerovým syndromem

Děti s Aspergerovým syndromem potřebují především silné, odolné, vyrovnané a trpělivé rodiče. V rámci kurzu jsou prezentovány zkušenosti, které vyplývají z několikaleté ...

zobrazit

O autismu, výchově, terapii a práci s lidmi s autismem

Co je autismus? Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru? Spolupráce? Intervence?
Počet volných míst: 6

zobrazit

ON-LINE: Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.
Počet volných míst: 11

zobrazit

Jak rozeznat autismus - Modul 0: Autismus od narození do tří let

Účastníci semináře se naučí rozpoznávat a rozumět raným symptomům autismu tím, že budou na videoukázkách srovnávat běžné a atypické sociální chování od 15 měsíců do 3 let ...

zobrazit

Využití motivace při vzdělávání

Jednodenní kurz je určen pro pedagogické pracovníky i rodiče a jeho cílem je aplikovat získané znalosti o tvorbě motivačních pobídek do vzdělávacího procesu.
Počet volných míst: 12

zobrazit
11.10
2021
do: 12.10

Praktický úvod do Aplikované behaviorální analýzy

Tento dvoudenní kurz představuje Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a její využití k celkovému rozvoji dítěte s poruchou autistického spektra.
Počet volných míst: 3

zobrazit

Jak na dávky pro zdravotně postižené, zejména pro osoby s PAS - Příspěvek na péči a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s PAS

Cílem semináře je poskytnout i neprávnické veřejnosti přehledné a srozumitelné informace a poznatky z praxe, jak řádně prokázat (a to i opětovně) nárok na příspěvek na péči a ...
Počet volných míst: 10

zobrazit
14.10
2021
do: 15.10

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský ...

zobrazit

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy

Účastníci tohoto jednodenního semináře se seznámí s praktickými postupy, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, které nemluví, popř. jak podpůrnými metodami pozitivně ...
Počet volných míst: 8

zobrazit

ON-LINE: Orientace v sociálních službách, základní seznámení s GDPR s ohledem na smlouvu o poskytování sociálních služeb

Online kurz zaměřený na informace k orientaci v sociálních službách.
Počet volných míst: 14

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace