Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určených pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

ON-LINE: Prevence a řešení konfliktních situací

Konflikty jsou běžnou součástí života. Ať už se pere něco ve vás nebo je to vnější boj. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je ...
Počet volných míst: 13

zobrazit

ON-LINE: Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.
Počet volných míst: 4

zobrazit

Osobní asistence u lidí s poruchou autistického spektra

Kurz představí základní informace o poruchách autistického spektra ve vztahu ke specifikám služby osobní asistence pro tuto cílovou skupinu.
Počet volných míst: 17

zobrazit

Dospívání a sexualita u lidí s PAS – z pohledu terapeuta

Kurz je sestaven z několika bloků, které mapují dospívání, sebereflexi účastníků, potřeby jedince v rámci intimity a sexuality, podporu ze strany rodičů, osvětu a inspiraci.
Počet volných míst: 14

zobrazit

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS

Cílem tohoto jednodenního semináře je seznámit a vést účastníky ke správnému hodnocení vývojové úrovně žáka a jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, ...
Počet volných míst: 14

zobrazit

Kariérové poradenství u žáků s PAS

Cílem kurzu je aplikovat získané znalosti a dovednosti o kariérovém poradenství do vzdělávacího procesu.
Počet volných míst: 15

zobrazit

Základy ESDM pro rodiče

Tento celodenní kurz představuje terapeutickou metodu rané intervence Early Start Denver Model (ESDM).
Počet volných míst: 18

zobrazit

Příprava předškoláka na vstup do školy a výroba pomůcek

Účastníci jednodenního semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS. Součástí ...
Počet volných míst: 15

zobrazit

ON-LINE KURZ: Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.
Počet volných míst: 15

zobrazit

Rozvoj komunikace a sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči v předškolním věku

Účastníci jednodenního semináře získají praktické informace o specifických metodách práce s dětmi s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje ...
Počet volných míst: 18

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace