Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Platební podmínky

Vzdělávací kurzy pořádané Národním ústavem pro autismus, z.ú. (NAUTIS). Platební a storno podmínky platné od 1. 1. 2019.

Přihlášení

Po přihlášení do kurzu přes on-line přihlašovací formulář u příslušného kurzu na www.vzdelavani.nautis.cz obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli do přihlášky, automatickou odpověď – potvrzení o přijetí vaší přihlášky. Do přihlášky vždy uvádějte telefonický kontakt a fakturační adresu, a to i v případě, že fakturu nepožadujete. Z důvodu vystavování osvědčení o absolvování kurzu nezapomeňte vyplnit titul/y, datum a místo narození.

Odhlášení z kurzu

Po obdržení přihlášky s vaší účastí na kurzu počítáme. Pokud byste zjistili, že se nemůžete kurzu zúčastnit, prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili písemnou formou na e-mail vzdelavani@nautis.cz

Platba a informace o kurzu

Týden před konáním kurzu obdržíte na e-mail podrobné informace k plánovanému kurzu společně s fakturou. Zpravidla je faktura vystavena se splatností 14 dní. V případě prodloužení data splatnosti faktury nás, prosím, informujte. Pokud potřebujete platit na základě zálohové faktury, kontaktujte nás.

Storno podmínky

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka

V případě zrušení účasti více než 7 pracovních dnů před konáním kurzu vám bude nabídnuta možnost výběru jiného kurzu, na který bude platba převedena. Účast na vybraném kurzu v jiném termínu je možná za předpokladu volného místa v daném termínu. V případě, že si jiný kurz nevyberete do 6 měsíců od zrušení účasti na původně vybraném kurzu, bude uplatněno 50% storno.

Při zrušení účasti v termínu kratším než 7 pracovních dnů před konáním kurzu, nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude uplatněno 100% storno bez náhrady.

Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme ještě v den konání kurzu. Uhrazený poplatek je tak převeden na náhradníka.

Zrušení konání kurzu ze strany NAUTIS

V případě zrušení kurzu z naší strany (nejpozději 3 pracovní dny před začátkem konání kurzu) bude přihlášeným účastníkům nabídnuta možnost:

  • převedení kurzovného na tentýž kurz v náhradním termínu (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
  • převedení kurzovného na jiný kurz dle vlastního výběru (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
  • vrácení kurzovného v plné výši bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen.

Přihlášením na vzdělávací akci udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely evidence v databázi zájemců/účastníků vzdělávacích akcí organizace Národní ústav pro autismus, z.ú se sídlem V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8, IČ: 266 23 064.

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace