Vzdělávácí kurzy NAUTIS

ON-LINE kurzy

Nabídku průběžně aktualizujeme.

 

Sociálně právní aspekty u příspěvku na péči a průkazu OZP

Termín: 20. dubna 2021

Online kurz zaměřený na informace k příspěvku na péči a průkazu OZP.

Bližší informace

 

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

Termín: 21. dubna 2021

Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

Bližší informace

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Termín: 22. dubna 2021

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

Bližší informace

 

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

Termín: 4. května 2021

Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

Bližší informace

 

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval - nastavení podmínek pro budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu

Termín: 6. května 2021

Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

Bližší informace

 

Úvod do problematiky autismu

Termín: 12. května 2021

Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

Bližší informace

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Termín: 19. května 2021

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

Bližší informace

 

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

Termín: 20. května 2021

Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

Bližší informace

 

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

Termín: 25. května 2021

Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

Bližší informace

 

Invalidní důchod a jeho aspekty v sociálně právní oblasti

Termín: 15. června 2021

Online kurz zaměřený na informace k invalidnímu důchodu.

Bližší informace

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace