Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Členství

pro rok 2022

Členský program RODINA

 

Tento program je primárně určen všem rodičům a blízkým osobám, které mají v péči dítě s PAS a lidem s PAS. Vzdělávání a osobní rozvoj člověka vnímáme, mimo jiné i jako finančně náročný proces, proto jsme se rozhodli podpořit rodiny a lidi s PAS v této oblasti. Cílem vzdělávacích aktivit je osvěta v nastavených modelech v péči o osoby s autismem a z toho důvodu se naše široká nabídka vzdělávacích kurzů neustále rozrůstá. Věříme, že nabízená podpora bude ku prospěchu nejen rodičům a blízkým osobám, ale především dětem a dospělým lidem s PAS.

Jaké výhody členství v programu přináší?

  • Účast zdarma na jednodenních nebo vícedenních vzdělávacích kurzech v hodnotě 5 500 Kč.
    • Každý člen programu si hospodaří s částkou dle vlastního uvážení. Čerpat ji lze v průběhu kalendářního roku na všechny vzdělávací kurzy, jejichž organizátorem je Středisko vzdělávání NAUTIS.
    • Členem se po úhradě poplatku stává rodina jako celek, bezplatná účast na vzdělávacích kurzech se vztahuje na rodiče, prarodiče a jiné blízké osoby dítěte s PAS nebo na dospělého člověka s PAS.
    • Členem se může stát pouze fyzická osoba, nikoliv právnická.
  • Sleva při účasti na konferenci ve výši 35% z konferenčního poplatku (částka po slevě není předmětem čerpání z celkové hodnoty 5 500 Kč)

Členský poplatek pro rok 2022 činí 2 950 Kč

Ke členství se můžete přihlásit kdykoliv, avšak nejpozději do 1. 9. 2022 a to z toho důvodu, aby byla zajištěna možnost plnohodnotného čerpání všech výhod plynoucích z tohoto programu. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte v elektronické formě na email vzdelavani@nautis.cz. Po obdržení přihlášky vám bude vystavena faktura a po jejím uhrazení lze čerpat výhody.

U vámi vybraného kurzu (prezenční nebo online kurz), který chcete absolvovat zdarma, je potřeba do poznámky přihlášky uvádět následující text: „Jsem členem programu RODINA a vzdělávací kurz absolvuji zdarma v rámci členské výhody“.

Středisko vzdělávání eviduje u každého člena seznam zdarma absolvovaných kurzů a výši vyčerpaných finančních prostředků v aktuálním roce. Tento seznam poskytneme každému členovi v průběhu kalendářního roku pouze tehdy, že si o něj sám požádá. V lednu následujícího roku obdrží každý člen celkový přehled o čerpaných výhodách v roce předešlém. Pokud nastane situace, že by člen nevyčerpal část finančních prostředků z celkové výše 5 500 Kč v daném roce, může být zbývající částka převedena do následujícího roku za předpokladu, že výše nevyčerpané částky je nižší než 1 000 Kč.

 

Přihláška ke členství

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace