Hlavní informace

APLA Praha mění právní formu a název na Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dovolte, abychom Vás informovali o velké změně, která provází transformaci našeho občanského sdružení (spolku) na novou právní formu – ústav. Protože naším hlavním posláním už řadu let není jen  sdružování občanů a klasická spolková činnost, nastal čas v souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku vybrat si novou právní formu, která bude lépe vystihovat naši činnost a pozici největšího poskytovatele služeb pro lidi s autismem v České republice.

Právni forma ústavu je nová, moderní právní forma neziskové organizace, jejíž práva a povinnosti určuje nový  občanský zákoník, a která při svém fungování musí dodržovat přísnější pravidla, než tomu bylo u občanských sdružení. A vzhledem k tomu, že k transparentnosti a kredibilitě se hlásíme jako k základním hodnotám naší společnosti, je pak transformace na ústav logickým strategickým krokem našeho fungování.

I jako ústav  nadále zůstáváme nestátní neziskovou veřejně prospěšnou organizací, která pokračuje v původní činnosti APLA Praha s cílem zkvalitnit život  lidem s autismem a jejich rodin.

Se změnou právní formy jsme přistoupili i ke změně názvu. Chceme dát tímto veřejnosti najevo, že vstupujeme do nové etapy naší činnosti, že nejen naší prací, ale i názvem se chceme prezentovat jako profesionální instituce, která zastává pozici lídra systémových změn v péči o lidi s autismem v České republice, že jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším  poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit, že naši pracovníci vykazují bohatou publikační činnost, přednáší  na fakultách, významných tuzemských i mezinárodních konferencich  a jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.

Novým názvem spolku APLA Praha se tak stává Národní ústav pro autismus, z.ú. (dále jen “NAUTIS”).

Proč NAUTIS? NAUTIS  je nejen zkratka složená  z písmen Národního ústavu pro autismus, ale je to i námořní simulátor  – pomůcka, která má námořníky naučit řídit loď a orientovat se na moři. Stejně jako si klademe za cíl my ve svém poslání správně nasměrovat lidi s autismem a všechny, kdo jim poskytují péči, a podpořit je v bezpečné a klidné cestě směrem k spokojenému životu.