Hlavní informace

23.03. - 23.03.
2018

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Počet volných míst:
11
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Anotace

 

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Cílem tohoto jedno
denního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

Program

 

 9:00 – 16:00
 Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.

Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.

Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.

Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

Cena kurzu

1.700,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Výborný kurz, který mě velmi obohatil."
"Spousta cenných informací."
"Kurz mi pomůže lépe pochopit myšlení klientů, pracovat s větším porozuměním."
"Výborné byly praktické ukázky - fotografie, autentické materiály a vysvětlení konkrétních situací."
"Příjemný kontakt a interakce mezi přednášející a účastníky kurzu."
"Velmi jasný, srozumitelný a zajímavý výklad. Výborné konkrétní příklady na videu."
"Velmi energické a podnětné."
"Geniální. Kéž by takových kurzů bylo více."
"Velmi dobře sestavený kurz. Využiji většinu informací."
"Kurz byl opět velmi přínosný. Paní doktorka byla skvělá, velmi si cením jejích zkušeností, videí a praktických příkladů."
"Úžasné!!! Dobře a srozumitelně podané, podložené příklady z praxe, videy, zážitkovými technikami."
 

Registrujte se na tuto akci

Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip
Required Tooltip

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration

Email