Hlavní informace

30.03. - 31.03.
2017

Syndrom vyhoření nejen u pomáhajících - aneb Jak se pomáháním a prací nezničit

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Roman Pešek

Počet hodin

16

Akreditace

MPSV ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky v sociálních službách, psychology, sociální pracovníky, zdravotníky a pedagogy.

Anotace

 

Během dvoudenního kurzu jsou předávány základní informace a doporučení ohledně syndromu vyhoření. Důraz je kladen na nácviky praktických dovedností, jak lépe předcházet a zvládat dlouhodobý intenzivní stres a zvyšovat si vlastní odolnost.

Celý kurz je veden lektorem, který několik let pracoval v pomáhajících profesích jak v podřízené, tak nadřízené pozici. Lektor je vycvičený v kognitivně behaviorální terapii (KBT), která nabízí řadu metod účinných pro prevenci a zvládání syndromu vyhoření. Účastníkům kurzu bude předán výtah důležitých informací z publikace lektora „Syndrom vyhoření - jak se prací a pomáháním druhým nezničit. Pohledem kognitivně behaviorální terapie.".

Program

 

 1. den (9:00 – 16:00)

Stres: definice, druhy. Syndrom vyhoření: definice, fáze, ohrožené profese, faktory věku, délky praxe, pohlaví, vzdělání. Rizikové faktory pro vyhoření v osobnosti člověka, v pracovním prostředí a v mimopracovním prostředí. Projevy vyhoření v oblasti myšlení, emocí, těla, chování a negativní důsledky vyhoření pro jednotlivce a pro organizaci. Tři pilíře životní spokojenosti (práce, partner a rodina, volný čas a koníčky), narušení citových potřeb v dětství a škodlivé vzorce myšlení (např. perfekcionalismus). Identifikace, zpochybňování a přerámování škodlivých vzorců myšlení.

 2. den (9:00 – 15:30)

Rizikové faktory na pracovišti (nadměrná administrativa, plánování času, vedení porad, atmosféra na pracovišti, řešení konfliktů, obtížní klienti aj.). Svalová relaxace a nácvik provádění Bálintovské skupiny jako možnosti skupinové supervize. Skupinový nácvik asertivních sebeprosazovacích dovedností: sdělování kritiky, potřeb a pocitů, přijímání kritiky, odmítání. Partnerské vztahy – řešení partnerských konfliktů. 

Cena kurzu

3.200,- Kč

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava?

Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická doporučení, jak předcházet stresu, nebo jak ho lépe zvládat. A to nejen na pracovišti, ale i v oblasti partnerských a přátelských vztahů, a také v oblasti našeho myšlení a emočního prožívání. Kniha se zaměřuje na hlavní faktory, které vedou k vyhoření. Mnoho těchto rizikových faktorů je nahlíženo z pohledu kognitivně behaviorální terapie, což je rychle se rozvíjející psychoterapeutický přístup, jehož účinnost byla prokázaná i v souvislosti se syndromem vyhoření.

Autoři všem zájemcům přináší praktické a srozumitelně formulované rady jak změnit svůj život, své navyklé způsoby uvažování a chování tak, abyste stavu vyhoření uměli předcházet, nebo dokázali svůj stav vyhoření zvrátit a znovu se „zapálit“.

„Přečtení této knihy doporučuji každému, kdo náhle zjistí, že se cítí po většinu dnů nadměrně unavený, aniž by namáhavě tělesně pracoval, že ztratil nadšení pro věci, které jej dříve zajímaly, a že jej již netěší činnosti, ze kterých dříve čerpal síly do dalších dnů. Že ve své činnosti již nevidí smysl, že jej druzí lidé spíše obtěžují a že jej napadají myšlenky, že to do konce svého života takto nevydrží. V knize najdete řadu dobrých rad a návodů, jak se svými nepříjemnými pocity a myšlenkami zacházet, co můžete dělat a jak můžete zlepšit spokojenost se svým životem i se sebou samotnými.”

- Z předmluvy MUDr. Petra Možného, předsedy České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Ze zpětných hodnocení:

"Vedení kurzu na velmi vysoké úrovni po odborné i lidské stránce. Příjemný, klidný projev, empatie, velké zkušenosti přednášejícího, osobní zainteresovanost, odborná erudice. Jeden z nejlepších kurzů v NAUTIS, který jsem absolvovala."
"Skvělá práce! Spousta praktických příkladů, práce s účastníky kurzu, otevřenost, konstruktivní atmosféra."
"Kurz mi pomohl trochu víc se vyznat ve své osobnosti a naznačit cesty, způsoby, jak přepracovávat škodlivé vzorce chování."
"Obsažné, klidné, flexibilní, reflektující, vysvětlující, autentické."
"Velmi přínosné. Škoda, že podobné kurzy nemáme na pracovišti."
"Super, zajímavé, přínosné."
"Nikam se nespěchalo, bezpečné prostředí, možnost vstupovat do diskuse."
„Skvělý, zkušený, sympatický lektor. Výborné byly příklady z praxe a ze života a modelové situace."

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Hotel Matura - Praha 5, Jinonice
Ulice:
Radlická 591/115
ZIP:
158 00
Město:
Praha 5 - Jinonice
Země:
Praha
Země:
Czech Republic

Description

Hotel MATURA se nachází v městské části Praha 5 - Nové Butovice. Je vzdálen 500 metrů od stanice metra Nové Butovice.

Pokud pojedete MHD, vystupte na stanici metra trasy B Nové Butovice. Hotel se nachází v areálu Hotelové školy Radlická, za nákupním centrem Galerie Butovice – směrem od stanice metra zleva obejděte nákupní centrum, zezadu uvidíte vstupní bránu do areálu Hotelové školy Radlická. Projděte/projeďte vstupní recepcí, kde se ptejte na budovu hotelu. Pokud pojedete autem, je možné zaparkovat zdarma na hotelovém parkovišti.

http://www.matura-hotel.cz/index.html

 

Registration