Hlavní informace

12.02. - 12.02.
2018

Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu - Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro osoby, které pečují, ať už v rodině nebo profesionálně, o osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně o jedince, kteří mají dobře rozvinuté verbální schopnosti a jejichž intelekt je v normě.

Anotace

 

Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, proberou se specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče.

Na kurz navazuje dvoudenní kurz Vzdělávání dětí s PAS v integraci (včetně návštěvy třídy).

Program

 

 9:00 – 12:00
 I.

V prvním bloku se účastníci naučí chápat, co je Aspergerův syndrom, a to nejen výčtem a videoukázkami typických projevů, ale především vysvětlením dílčích oslabení souvisejících s diagnózou v souvislosti s praktickým fungováním v životě. Zmíněny jsou handicapy i silné stránky související s diagnózou. Výklad doprovází kazuistiky.

 II.

Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, jeho různých formách, vývoji a prognóze. Aspergerův syndrom je popisován od dětství do dospělosti. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu a o formách odborné pomoci).

 13:00 - 16:00

 III.

V třetím bloku probíráme specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozvědí strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní více efektivní interakci. Jde o soubor doporučení, který lze implementovat prakticky okamžitě.  Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními a krizovou intervencí. Probrány jsou nejčastější přidružené poruchy a opatření vyplývající se souběhu několika diagnóz.

IV.

Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Prostor je ponechán pro dotazy posluchačů a diskusi.

Cena kurzu

1.600,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Velmi hezká, dynamická, obsahově zajímavá přednáška, k věci."
"Děkuji za přínosný a příjemný seminář."
"Oceňuji spojení teorie s praxí, odpovědi na otázky, přednáška paní doktorky Thorové byla skvělá."
 

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration