Hlavní informace

23.03. - 23.03.
2018

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Počet volných míst:
-
Délka konání:
Pro koho je kurz určen:

Description

Lektorské zajištění

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Anotace

 

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Cílem tohoto jedno
denního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

Program

 

 9:00 – 16:00
Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.

Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.

Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.

Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

Cena kurzu

1.700,-Kč

 

Ze zpětných hodnocení:

"Velice oceňuji praktickou názornost a zážitky z interaktivních metod. Velice přínosná přednáška pro naše další fungování v rodině. Dostala jsem odpovědi na otázky, které jsem řešila." Marcela Žemličková (rodič dítěte s PAS)
"Užitečné informace, praktické, s vhodnými ukázkami. Živá přednáška, "fajn" pžístup." Petra Maternová (ZŠ,PŠ a MŠ,Česká Lípa)
"Velice dobře srozumitené, zábavné a hlavně praktické." Fatima Abdallahová (Mš Laudova, Praha)
"Kladně hodnotím praktická cvičení, která vedla k lepšímu pochopení problematiky." Martina Roflíková (Mš Laudova, Praha)
 

Registrujte se na tuto akci

Přihlašování uzavřeno

Venue

Venue:
Školící středisko NAUTIS - Závěrka
Ulice:
Závěrka 2369/14
Město:
Praha 6

Description

MHD na místo nejlépe do zastávky tramvaje „Marjánka“. Dále pak nahoru ulicí Liborova, po levé straně minete ulici Šlikova, následuje Závěrka, tou se dejte doleva a po pár metrech po levé straně narazíte na oranžový bytový dům číslo 14.

Parkovat v bezprostřední blízkosti nelze – v ulici jsou modré zóny. Možnost zdarma zaparkovat je ve 300 m vzdálené ulici Maratonská. 

Registration